Meeste vergunde nieuwbouwwoningen in Utrecht

Artikel delen

In 2019 werd voor ruim 57 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat is 18 procent minder vergunde nieuwbouwwoningen dan in 2018. Een derde van de vergunde nieuwbouwwoningen zijn huurwoningen, twee derde koopwoningen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de bouw.

Bron + beeld: CBS

In Utrecht werd in 2019 met 3 342 de meeste nieuwbouwwoningen vergund, waarvan 68 procent huurwoningen zijn. In Amsterdam werden 1 995 woningen vergund, waarvan eveneens 68 procent voor de verhuur bestemd. In andere steden waar meer dan duizend nieuwbouwwoningen zijn vergund, is het aandeel vergunde huurwoningen in de meeste gevallen lager. In Groningen en Tilburg is de verhouding huur- en koopwoningen ongeveer gelijk. In Den Haag werden 1 588 nieuw te bouwen woningen vergund, waarvan 34 procent voor de verhuur. In Rotterdam, Eindhoven en Almere was respectievelijk 32 procent, 26 procent en 16 procent van het totaal aantal vergunde nieuwbouwwoningen huurwoningen.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor wat er in de nabije toekomst aan woningen gebouwd zal worden. De gemiddelde doorlooptijd vanaf vergunningverlening is circa twee jaar. Vergunningen voor woningtransformaties (het omzetten van niet-woningen, zoals kantoren, in woningen) zijn niet in de cijfers over het aantal vergunde nieuwbouwwoningen opgenomen. Eerder meldde het CBS al dat er in 2019 bijna 71 duizend nieuwbouwwoningen aan de voorraad zijn toegevoegd.