1,5 meter afstand op de bouwplaats, hoe doe je dat?

Artikel delen

Samenkomsten zijn tot 1 juni verboden. De bouwplaats valt hier gelukkig niet onder. Wel is van essentieel belang om de RIVM-richtlijn van 1,5 meter afstand na te leven. Niet alleen op de bouwplaats zelf maar ook bij het vervoer naar én van de bouwplaats. Hieronder lichten we dat toe.

Bron: Bouwend Nederland

Kunnen werknemers nog samen in een busje naar de bouwplaats

Bij het samenreizen is de geadviseerde afstand van 1,5 meter niet te handhaven. De volgende stappen dienen gevolgd te worden:

 • Is het nodig het werk met meerdere personen te doen? Zo nee, doe het werk dan alleen.
 • Indien het werk met meerdere medewerkers gedaan moet worden: kan eenieder met eigen vervoer komen? Zo ja, dan is het nodig dat dit georganiseerd wordt.
 • Alleen als het écht noodzakelijk is dat een autorit gedeeld wordt door meerdere personen is dit acceptabel. Het volgende is van toepassing:
  • zorg voor extra ventilatie in de auto (raampje open bij lekker weer of hogere stand van ventilatiesysteem en vermijd de recirculatie stand!)
  • gebruik allemaal een mondmasker (chirurgisch masker of FFP1 masker, voor zover verkrijgbaar)
   zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes
   ga iedere keer op dezelfde plek zitten in de auto
  • houd onderling zoveel mogelijk afstand in de auto, bij in- en uitstappen, etc.

 

Mag ik met meerdere collega’s aan het werk?

Het is belangrijk contact te vermijden en 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Neem de volgende aandachtspunten in acht:

 • Ga niet naar het werk bij hoesten, keelpijn, neusverkoudheid of koorts.
 • Indien op een klus op korte afstand van elkaar gewerkt moet worden, overleg dan met de opdrachtgever om dit op te lossen.
 • Dichtbij elkaar werken is alleen acceptabel als het voor het werk echt nodig is en maar kort duurt. Werk per keer niet langer dan 5 minuten binnen 1,5 meter van elkaar.
 • Werk zoveel mogelijk in vaste koppels/teams, zodat men niet iedere dag met andere collega’s werkt.
 • Ga in de pauzes op minimaal 1,5 meter van elkaar zitten.
 • Maak regelmatig de gezamenlijk gebruikte apparatuur schoon en desinfecteer met 70% isopropylalcohol doekjes als de apparatuur hier tegen kan.
 • Zorg voor voldoende water, zeep en papieren handdoekjes. Was de handen meerdere keren per dag en sowieso voor en na iedere klus. Indien er geen voldoende water is, ontsmet de handen dan met desinfecterende handgel.

Er zijn veel mensen aan het werk op een project. Hoe ga ik hiermee om?

In principe kunnen projecten openblijven en kan er doorgewerkt worden. Neem de volgende aandachtspunten in acht:

 • Maak samen met de verschillende partijen afspraken over wat iedereen moet doen om de kans op het overdragen van corona zo laag mogelijk te houden.
 • Ga niet naar het werk bij hoesten, keelpijn, neusverkoudheid of koorts.
 • Leef de hygiëneregels goed na: minimaal dagelijkse schoonmaak van toiletten, deurklinken en gezamenlijk gebruikte apparatuur is noodzakelijk. Desinfecteer gezamenlijk gebruikte apparatuur regelmatig met 70% isopropylalcohol doekjes als de apparatuur hiertegen kan. Instrueer medewerker het eigen gezicht zo weinig mogelijk aan te raken. Zorg voor voldoende water, zeep en papieren handdoekjes. Was de handen meerdere keren per dag.
 • Splits groepen tijdens de pauzes, ga niet dicht naast elkaar zitten.
 • Laat werknemers zo veel mogelijk met eigen vervoer naar de bouwplaats gaan.
 • Laat de werknemers zoveel mogelijk in dezelfde teams en op dezelfde locaties werken, zodat men niet telkens met anderen in contact komt.
 • Beperk contacten met externen zo veel als mogelijk. Maak hier afspraken over met leveranciers en bouwpartners. Bijvoorbeeld leveringen buiten de bouwplaats laten plaatsvinden, telefonisch overleg voeren of aangepaste werktijden aanhouden.
 • Spreek elkaar aan op (gevaar onderschattend) afwijkend gedrag, zoals naar het project komen met verkoudheidsklachten. Meld deze situaties daarna direct bij de leidinggevende en zoek naar een oplossing. Als het niet lukt om hier serieus mee om te gaan: overweeg dan om de medewerkers tijdelijk van het project te halen.
 • Schakel bij twijfel of grote onrust bij medewerkers de arbodienst of bedrijfsarts in voor advies over voortzetten werkzaamheden.
 • Het is belangrijk contact te vermijden en 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
 • Indien op een klus op korte afstand van elkaar gewerkt moet worden, overleg dan met de opdrachtgever om dit op te lossen.
 • Dichtbij elkaar werken is acceptabel als het voor het werk echt nodig is en maar kort duurt. Werk in ieder geval per keer niet langer dan 5 minuten per keer binnen 1,5 meter van elkaar.
 • Beschermende handschoenen zijn over het algemeen niet nodig. Nadeel van handschoenen is dat men (vooral als de handschoenen lang worden gedragen en het een gewoonte is) alsnog allerlei oppervlakken en het gezicht gaat aanraken. Bij korte werkzaamheden met extra risico’s (bijvoorbeeld wanneer men spullen aan elkaar moet doorgeven), kunnen wegwerphandschoenen waar het virus niet doorheen komt wel hulp bieden. Raak tijdens dit werk het gezicht niet aan. Veel handen wassen blijft noodzakelijk.