OnderhoudNL: ‘leg onderhoud niet stil’

Artikel delen

Het coronavirus brengt onzekerheid in de markt, in een aantal sectoren komt het werk stil te liggen. Ook sommige woningbouwcorporaties schorten uit voorzorg onderhoud op. “Veel werkzaamheden kunnen wel degelijk worden uitgevoerd,” schrijft OnderhoudNL voorzitter Henk de Boer in een brief aan alle corporaties in Nederland.

Door: Herman Grendelman

“Helaas ontvangen wij van onze leden berichten dat sommige corporaties zowel planmatig- alsook dagelijks- en mutatieonderhoud geheel of ten dele stilleggen. De consequenties daarvan zijn verstrekkend,” schrijft De Boer in de brief die hier is te lezen.

Met het schrijven hoopt De Boer dat corporaties meebewegen in het denken in kansen en mogelijkheden. In de brief schrijft De boer dat zowel binnen- als buitenwerkzaamheden doorgang kunnen hebben als gestelde richtlijnen en procedures worden gevolgd.

“Onderhoudsbedrijven hanteren strikte procedures over de omgang met bewoners en de onderlinge samenwerking. Zij monitoren dagelijks deze werkwijze en evalueren die dagelijks en nemen indien nodig in overleg aanvullende maatregelen. Zo kunnen onderhoudswerkzaamheden op een veilige manier worden uitgevoerd.”