Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Geld verdienen aan de zon

De afgelopen weken heeft de zon flink geschenen en is er ook niet veel regen gevallen. Sommigen tuineigenaren zagen hun net geplante bloemetjes snel verpieteren, anderen maakten zich zorgen om het gazon. Strak blauwe luchten en niet al te hoge temperaturen dragen bij aan een hoge opbrengst door zonnepanelen. Zeker op de door de corona-crisis leegstaande kantoorpanden leidde dit tot hoge levering van zonne-energie op het net.

Dat investeren in zonnepanelen nog steeds populair is bleek wel weer uit de laatste ronde van de SDE+-regeling. In de afgelopen voorjaarsronde zijn 7.562 aanvragen gedaan voor deze tegemoetkoming. Er is voor ruim € 4,1 miljard subsidie aangevraagd op een budget van € 4 miljard. Zon-PV (zonnepanelen) bleef weer onverminderd populair met 7.395 aanvragen en een aangevraagd budget van ruim € 2,5 miljard.
SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat producenten subsidie ontvangen voor de duurzame energie die zij opwekken. Omdat de kostprijs van duurzame energie hoger is dan die voor energie uit fossiele brandstoffen, is de productie van duurzame energie niet altijd rendabel. SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie: de onrendabele top. De opgewekte energie kan een producent direct zelf gebruiken, maar kan deze ook leveren aan het net. Daarvoor ontvangt de producent een vergoeding van zijn energieleverancier. In beide gevallen is sprake van een subsidiebijdrage. Bij netlevering is deze wat hoger dan bij niet-netlevering.

Hoge productie

Zoals al aangegeven was het de afgelopen weken uitzonderlijk zonnig en wordt er dus veel elektriciteit aangeboden aan het net. Daarnaast stonden de prijzen van elektriciteit door de extreem lage olieprijs sowieso al sterk onder druk. Dit resulteert in vaak korte periodes met negatieve elektriciteitsprijzen op de APX day-ahead markt. Op zondag 29 maart 2020 was de elektriciteitsprijs gedurende een aaneengesloten periode van meer dan 6 uur negatief. Mocht u een installatie hebben van meer 0,5 MW dan betekent dit dat over deze periode geen subsidie mag worden uitgekeerd over de geproduceerde en aan het elektriciteitsnet geleverde elektriciteit. Wanneer dit vaker voorkomt kan dit grote gevolgen hebben voor het businessmodel achter de investering.
Wat mogelijk ook van invloed kan zijn is dat dit najaar de SDE+-regeling zoals wij die kennen stopt en over zal gaan in de nieuwe SDE++ -regeling. Deze nieuwe regeling beperkt zich niet meer tot enkel duurzame energieproductie, maar gaat zich ook richten op CO2-reductie. Voor zonnepanelen is nog steeds ruimte, maar hoe groot deze ruimte is en wat de voorwaarden zijn is op dit moment nog niet duidelijk.
Mocht u willen investeren in zonnepanelen, andere energie-opwekkers of energie- of milieubesparende maatregelen. Laat u dan goed informeren over de mogelijkheden voor subsidies of andere fiscale regelingen. Heeft vragen dan mag u altijd contact met mij opnemen via onderstaand e-mailadres of telefonisch via 088-253 3300.

Dr. ing. Jorian Blom
Adviseur Alfa Accountants
jorianblom@alfa.nl

BouwTotaal