Testen van brandveiligheid gevels

Artikel delen

De brand in 2017 in de Grenfell Tower in Londen heeft iedereen die met brandveiligheid bezig is wakker geschud. Sindsdien is de aandacht voor brandveiligheid verder toegenomen. Eind vorig jaar viel het voor het eerst op dat we op regelmatige basis vragen krijgen voor het beoordelen van gevelsystemen. Voor het beoordelen van gevelconstructies wordt voor Nederland gebruik gemaakt van de SBI faciliteit in combinatie met een aanvullende beoordeling.

Tekst: Arjo Lock, Efectis Nederland

Voor het vaststellen van de brandveiligheid van een gevel wordt er een brand/overslagberekening op basis van NEN 6068 ‘Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten’ uitgevoerd om vast te stellen of de gevel veilig is. Het betreft hier de beoordeling over de toegepaste gevelmaterialen volgens het Bouwbesluit artikel 2.9.1. De buitenschil van het gebouw zal aantoonbaar moeten voldoen aan brandklasse B, door middel van het overleggen van beproevingsresultaten van de toegepaste materialen. Het gaat hierbij om de specifieke separate materialen en om de combinatie van materialen. Beide moeten voldoen aan een brandklasse B.

B+B=B?

Ongemerkt werd er in de praktijk regelmatig van uitgegaan dat bij materialen waarvan vastgesteld was dat het klasse B was, de combinatie van deze materialen automatisch dan ook klasse B zou zijn. Door de Grenfell Tower brand zijn we weer wat wijzer geworden, maar ook een illusie armer. Door deze ontwikkeling zijn veel meer architectenbureaus nu beter geïnformeerd dat de combinatie van de juiste materialen toch tot brandoverslag en/of branddoorslag langs de gevel kan leiden.
Met name de toepassing van allerlei exotische materialen en constructies, in verband met de verduurzaming van de bouw, hebben deze gebouwen wat betreft aanzicht, aantrekkelijker gemaakt. Denk hierbij aan groene gevels, al of niet voorzien van PV elementen om energie op te wekken. Maar deze gevelconstructies zijn niet brandveiliger. Het afgelopen half jaar hebben we meerdere gevelconstructies mogen beproeven waarbij de resultaten verrassend tegenvielen. Met name halfopen geventileerde gevelsystemen presteren slechter dan over het algemeen wordt verwacht. Een deel van de constructies voldeed wel aan de uiteindelijke gewenste klasse B, maar er waren ook constructies bij die klasse E of slechter als resultaat hadden. Door deze resultaten is nog duidelijker geworden dat er behoefte is aan het beoordelen van deze constructies.

Grote façadetest

In Nederland wordt de brandveiligheid van bouwmaterialen onder meer getest met de Single Burning Item (SBI) test. Deze test bestaat uit een hoekopstelling van 100 cm lang, 50 cm breed en 150 cm hoog. Hierbij moet de opbouw overeenkomen met de toepassingswijze in de praktijk, dus bijvoorbeeld ook inclusief een wel of niet geventileerde luchtspouw. Ook eventuele naden en wijze van montage worden in de test meegenomen. Vervolgens wordt de opstelling in de hoek, gedurende 20 minuten, verhit middels een brander (met een vermogen van 30 kW). Dit moet een startende brand simuleren (overeenkomstig met bijvoorbeeld een brandende prullenbak).
Vanuit Europa wordt er hard gewerkt aan een nieuwe grote façadetest, die de werkelijkheid beter weergeeft. Dit zal een Europese methode zijn op basis van de BS 8414 en de DIN 4102 deel 20. Bij deze opzet van testen is er ook nog de zogenaamde Intermediate testmethode volgens ISO 13785 deel 1. Deze methode met proefstukken tot een hoogte van 2,8 meter (hoekopstelling 0,6 x 1,2 meter) wordt veelal gebruikt om te inventariseren welke constructie in een reeks van vergelijkbare type gevels in de grote façadetest beproefd moet gaan worden.
Bij de Nederlandse situatie voor het vaststellen van de brandveiligheid van gevels met de SBI testmethode in combinatie met de beoordeling komt het voor dat de resultaten in de SBI wel voldoen, maar bij de definitieve beoordeling er toch twijfel is en er behoefte is aan grootschaliger onderzoek. Op dit moment wordt er daarom hard gewerkt aan het optuigen van onze Roomcorner opstelling in de Ad-Hoc, die dan gebruikt kan worden voor de intermediate facade test. Hiervoor zijn aanpassingen doorgevoerd, met een extra grote afzuigkap in combinatie met een Heat Release Rate systeem om grote vermogens te kunnen vaststellen. Onder deze grote afzuigkap kunnen we ook gevels tot 3 meter hoogte beproeven.

Dit is voornamelijk ingegeven door de lange wachttijd bij de verschillende brandlabs in Europa en de extra aandacht voor gevelveiligheid. Hiermee kunnen we op korte termijn een betere uitspraak doen over de gevels zonder direct een grote façade test te hoeven doen.