Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

SLIM uw werknemers laten ontwikkelen

De afgelopen maanden zijn voor iedereen moeilijk geweest. Sommige ondernemers hebben door de crisis helaas afscheid moeten nemen van trouwe medewerkers. Los van de corona-crisis is er sowieso al veel veranderd in de afgelopen jaren voor de medewerkers. Het gaat dan bijvoorbeeld om verduurzaming, standaardisering en digitalisering binnen de bouwsector. Als adviseurs en sparringpartners van bedrijven proberen wij al deze marktontwikkeling om te zetten in bedrijfskundig advies. Het is belangrijk om ook in deze (mogelijk lastige) periode aandacht te schenken aan de ontwikkeling van uw medewerkers.

Hierover nadenken en de eerste stappen zetten is mogelijk met ondersteuning vanuit de overheid. Voor de zogenaamde SLIM-regeling (Subsidieregeling Leren en ontwikkelen In het MKB), stelt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid structureel 48 miljoen beschikbaar. Doel van de regeling is ervoor te zorgen dat MKB-bedrijven meer werk maken van het bij- en omscholen van hun personeel. Een individueel bedrijf kan tot 80% van de kosten terugkrijgen tot een maximum van € 24.999,-.
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om uw bedrijf door te laten lichten. Als ondernemer kunt u dan een subsidie aanvragen om een externe adviseur in te schakelen en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken, waar uw bedrijf vervolgens direct mee aan de slag kan.
Daarnaast is het ook mogelijk om loopbaan- en ontwikkeladviezen uit te laten voeren. Om tot een loopbaan- of ontwikkeladvies te komen wordt gestart met een traject tussen een loopbaanadviseur en een medewerker. In dit traject wordt gekeken naar het huidige werk van de medewerker en het toekomstperspectief daarvan. Daarnaast worden de competenties (vaardigheden) en kwaliteiten van je medewerker inzichtelijk gemaakt en wordt gekeken welke toekomstige loopbaanmogelijkheden hij of zij heeft op de arbeidsmarkt.

Wees er snel bij!

Belangrijk is om te weten dat er geen subsidie ontvangen kan worden voor opleidingskosten, maar bijvoorbeeld wel voor het creëren van de onderwijsprogramma’s of voor de voorbereidende gesprekken. Let op: de regeling is erg populair! In de eerste openstellingsronde van dit jaar zijn namelijk meer dan 2.000 aanvragen ingediend. Helaas is het budget niet voldoende om al deze projecten te ondersteunen. Met een loting wordt dan de volgorde van behandeling bepaald. Een deel van de projecten vist dan achter het net. De verwachting is dat deze uitgelote aanvragen een herkansing gaan krijgen in de nieuwe openstellingsronde.
De tweede aanvraagronde van de SLIM-regeling loopt van 1 september t/m 30 september 2020. Haast is daarom dus wel geboden als u dit jaar nog een aanvraag zou willen doen. Heeft u zelf plannen om te gaan investeren in uw medewerkers en wilt u weten welke subsidies hiervoor ter beschikking zijn gesteld? Neem dan contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken via onderstaand emailadres of bel 088-253 3300.

Dr. ing. Jorian Blom
Adviseur, Alfa Accountants
jorianblom@alfa.nl

BouwTotaal