Kantoor met Corona-proof ventilatie concept

Artikel delen

De nieuwbouw van kantoor ‘Amstel Next’ krijgt een Corona-proof ventilatieconcept, waarbij de ventilatielucht niet uit het plafond, maar uit de vloer komt. Dit concept werd in het verleden al vaker toegepast in kantoor omgevingen, maar door Corona krijgt het nu een extra impuls.

Goed geventileerde binnenruimten zijn belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Investeerder en ontwikkelaar Certitudo Capital kiest voor zijn nieuwbouw kantoor ‘Amstel Next’ voor een Corona-proof ventilatieconcept, waarbij de ventilatielucht niet uit het plafond, maar uit de vloer komt. Hierdoor wordt met dezelfde luchtcapaciteit een veel hogere luchtkwaliteit verkregen. Zelfs zoveel beter dat wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Cambridge deze manier van ventileren als alternatief benoemd voor de ventilatie van ICU-ruimten voor Corona patiënten.

Anders kijken naar ventilatie

“Wanneer we in de toekomst weer meer naar kantoor gaan, kijken we toch met andere ogen naar ventilatie”, aldus Niels Marijnissen van Certitudo Capital. “Toen onze installatie-adviseur vertelde dat het principe van ventilatie uit het plafond erop is gericht om zoveel mogelijk de lucht – en dus ook alles wat daarin rondt zweeft – te mengen, werd dat idee nog eens versterkt.”
“Het principe van luchttoevoer vanuit de vloer is essentieel anders. Het maakt gebruik van de natuurlijke luchtstroming rond de mens en zorgt daarmee juist dat vuile lucht uit de adem zone wordt verdrongen”, geeft installatie adviseur Christa de Vaan van ingenieursbureau Arup aan. “Als je met een warmtecamera zou kijken in een kantoor dan zou je zien dat wij eigenlijk allemaal kleine schoorsteentjes zijn. Wij zijn warmer dan onze omgeving, waardoor we de lucht om ons heen een beetje opwarmen. En die warme lucht stijgt om ons heen op.”
Door verse lucht op vloer niveau heel langzaam toe te voeren en op plafond niveau af te voeren, volgt de verse lucht de omhoog bewegende luchtstroming rond mensen. Hierdoor bevindt de verse lucht zich rond de adem zone en wordt uitgeademde lucht vervolgens uit de leefzone naar boven toe verdrongen.

Luchtkwaliteit en comfort

Luchtkwaliteit en comfort zijn belangrijke argumenten geeft Niels Marijnissen van Certitudo Capital aan, maar niet de enige. “Aanpasbaarheid van het pand naar individuele wensen van huurders is ook een belangrijk aspect geweest in de keuze. Het gebouw heeft namelijk geen luchtkanalen meer, maar een zogenaamd vloerplenum in de kantoorzones. Lucht wordt onder een verhoogde vloer geblazen en beweegt zich vrij onder de vloer. Binnenwanden staan op de verhoogde vloer waardoor lucht vrij naar alle hoeken van de verdieping kan stromen. Via luchtroosters in de vloer stroomt deze vervolgens de ruimte in. Indien extra ventilatielucht nodig is – bijvoorbeeld omdat een kantoor een vergaderruimte wordt- dan kunnen simpelweg vloertegels met rooster worden bijgeplaatst.”
Een lucht plenum biedt ook alle vrijheid in het plaatsen van roosters en geeft vrijwel geen beperking in de capaciteit. Ook is het plaatsen van het luchtrooster minder kritisch omdat de lucht naar personen toe beweegt, ongeacht waar het rooster zich bevindt ten opzichte van een persoon. Ook op de langere termijn borgt het concept daarmee gezonde ventilatie.

Energiezuinig

Naast flexibel en gezond is het systeem ook energiezuinig en comfortabel. De installaties maken minder geluid en verwarming en koeling is efficiënter omdat de lucht direct de leefzone klimatiseert en niet de lege zone boven onze hoofden. Omdat de lucht meebeweegt met de natuurlijke luchtstroming en niet zoals bij mengventilatie met hoge snelheid door kanalen wordt geperst om vervolgens met grote snelheid de ruimte in te worden gespuwd, is er ook minder ventilatie energie benodigd.