Centrale pandemiefaciliteit ‘Delta Medical Center’ bouwen?

Artikel delen

Waar momenteel alle inspanningen gericht zijn op de bestrijding van de Covid-19 pandemie lijkt een vergezicht op het omgaan met toekomstige pandemieën te ontbreken. Voornaamste aanleiding tot de lockdowns in Nederland – met grote maatschappelijke en economische gevolgen – is het ontlasten van de zorginfrastructuur. Desondanks zullen volgens het RIVM alleen al door het uitstel van delen van de ziekenhuiszorg in de eerste coronagolf minimaal 50.000 gezonde levensjaren verloren gaan. In de week van Kerst werd de zorg opnieuw afgeschaald: alle planbare, ‘niet-acute zorg’ in ziekenhuizen werd tot nader order stilgelegd, diverse kinder-IC’s voor volwassenen Corona-patiënten gebruikt en er werden opnieuw patiënten ondergebracht in Duitse ziekenhuizen. Om een lockdown bij een toekomstige pandemie – wat volgens experts slechts een kwestie van wanneer en niet óf betreft – te voorkomen, heeft een consortium van bedrijven een plan ontwikkeld voor een full-service medische pandemiefaciliteit onder de naam “Delta Medical Center”.

Idee is dat de faciliteit centraal in Nederland, bijvoorbeeld Lelystad, wordt gerealiseerd, hetgeen in 12 maanden tijd zou kunnen. Dit Delta Medical Center maakt dan gebruik van een te vormen ‘nationale reserve’ aan medisch/verplegend personeel. De faciliteit helpt afschaling van de reguliere zorg bij een volgende pandemie voorkomen en heeft tevens een belangrijke rol bij de centrale coördinatie en logistiek van patiënten in Nederland gedurende een crisis.

Het consortium bedrijven achter het plan, bestaande uit Vehold, JanSnel, Siemens Healthineers en Siemens Smart Infrastructure, Medexs en Dräger, heeft een ontwerp laten maken van een faciliteit van circa 80.000 m2, met 1.500 IC-bedden en inclusief triage-units, diagnostische ruimtes, OK-complex, mortuarium, kantoren en facilitaire voorzieningen. Het omhelst een publiek-private samenwerking met een concessie voor een periode van 20 jaar met betrekking tot bouw, instandhouding, training personeel, service en onderhoud. De faciliteit heeft een flexibele inrichting en is voor 20% operationeel binnen 48 uur en 100% binnen 120 uur.

Het personeel, de belangrijkste factor bij elke medische instelling, wordt betrokken uit een landelijke pool, een `nationale reserve‘. Elk ziekenhuis in Nederland draagt bij aan deze medisch personeelpool. Zo wordt het huidige zorgpersoneel innovatief gemobiliseerd voor een crisis en krijgt het toekomstbestendige trainingen en opleidingen. De faciliteit voorziet tijdens zo’n crisissituatie in alle relevante behoeften, van eten en slapen tot busvervoer.

Voor consortiumpartner en technologieonderneming Siemens, dat onder meer met een breed portfolio virustestmaterialen en met slimme gebouwoplossingen die het gebouw onderdeel maken van het genezingsproces, meehelpt aan de bestrijding van de Covid-19 pandemie, past het opzetten van een medische pandemiefaciliteit naadloos in haar missie; technologie ‘met een doel’ door bij te dragen aan langer en gezonder leven. Het bedrijf heeft tevens veel kennis van de constructie van medische centra en de daarbij benodigde bouwtechnologie.

Kees Smaling, algemeen directeur Siemens Healthineers: “Als bedrijfsleven denken we in de rol van gesprekspartner graag proactief mee in het vinden van zorgoplossingen. Daar kunnen we onze innovatiekracht en knowhow tot hun recht laten komen. Als 0,2% van de totale ziekenhuiskosten wordt besteed aan deze pandemiefaciliteit kost dat 2,97 per Nederlander per jaar en kan het er in een jaar tijd staan. Met dit initiatief hoeven de 75 ziekenhuizen in Nederland bij een Covid-achtige situatie niet meer aparte afdelingen voor besmette en niet-besmette patiënten in te richten. Dat maakt een groot verschil.”

In een aantal andere EU-landen worden de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een centrale behandelfaciliteit eveneens onderzocht.