Vooral kleine bouwers doen het goed

Artikel delen

Het zijn vooral de kleinere bouwbedrijven met minder dan tien werkzame personen die weinig last ondervinden van de coronacrisis. Hun omzet lag in het derde kwartaal in 2020 zelfs circa 5% hoger dan in het laatste kwartaal van 2019. Tijdens de coronacrisis lieten veel particulieren hun huis verbouwen. Veel consumenten hielden geld over doordat ze niet of beperkt op vakantie konden en staken dat in het opknappen van hun huis. Het zijn vooral de kleinere bouwbedrijven die dit soort verbouwingen uitvoeren. Ook de toename van het aantal verkopen van bestaande woningen in 2020 kan geleid hebben tot een extra vraag naar deze kleinere (ver)bouwactiviteiten.

grafiek

Middelgrote bouwers zien omzet teruglopen

Vooral de middelgrote bouwbedrijven zagen hun omzetten in 2020 teruglopen. Bouwbedrijven met tussen 10 en 100 werkzame personen draaiden seizoensgecorrigeerd circa 5% minder omzet in het derde kwartaal dan in het laatste kwartaal van 2019. Minder vergunningen voor nieuwbouw in 2019 in de woningbouw, tijdelijke terughoudendheid bij grotere renovatieprojecten bij zorginstellingen en minder investeringen in bedrijfsgebouwen door de coronacrisis kunnen hier debet aan zijn geweest. Grote bouwbedrijven zagen in deze periode een beperktere omzetterugval. Zij werken vaak aan grotere opdrachten die voor langere tijd doorlopen waardoor zij minder snel met vraaguitval door de coronacrisis te maken hebben.

Maurice van Sante
ING Economisch Bureau
maurice.van.sante@ing.nl
Twitter: @mauricevansante