Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Investeren in all-electric mobiele machines

Binnen de autosector is het nieuws over de introductie van elektrische modellen bijna niet meer bij te houden. Ook voor vrachtwagens zijn er inmiddels de eerste opties om elektrisch goederenvervoer mogelijk te maken. In de bouwsector gaan de ontwikkelingen helaas minder snel. Om dit moment leent nog niet elke klus zich ervoor om met de huidige elektrische varianten van mobiele machines uit te voeren. De aanschafprijzen van de elektrische alternatieven zijn daarnaast ook nog erg hoog. Toch kijken steeds meer ondernemers naar de mogelijkheden voor aanschaf van een all-electric machine. Andere onderzoeken de haalbaarheid van ombouw van een bestaande machine.

vrachtwagen

Foto: Era Contour

De ontwikkelingen richting elektrificering van materieel zijn zeer interessant en bieden verschillende mogelijkheden voor de bouwsector. Het gebruik van elektrische mobiele machines heeft namelijk verschillende voordelen:

  • Stiller en minder geluidsoverlast voor zowel werknemers als omgeving.
  • Geen CO2-uitstoot en luchtverontreinigende stoffen op bouwplaats.
  • Onderhoudskosten vaak lager dan van machines op fossiele brandstoffen. Dit kostenvoordeel compenseert de hogere aanschafprijs.
  • Met name in stedelijk gebied en stiltegebieden of rondom Natura 2000-gebieden, kan de inzet van elektrische machines een gunningsvoordeel in de aanbesteding opleveren.

MIA/Vamil

De overheid probeert met de MIA\Vamil-regeling, oftewel Milieu-investeringsaftrek, de investering in milieuvriendelijke technieken fiscaal aantrekkelijker te maken. Bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen zijn te vinden in de Milieulijst. Een deel van de investering (tot 36% in 2021) worden afgetrokken van de fiscale winst. Voor sommige investeringen kan ook aanspraak worden gemaakt op de Vamil-regeling. Vamil is de regeling ‘willekeurige afschrijving milieu-investeringen’. Binnen de Vamil-regeling kan 75% van de investering op een willekeurig moment worden afgeschreven. De overige 25% wordt regulier afgeschreven.

Let op: de machines komen alleen in aanmerking als ze voor werkzaamheden in de open lucht (buiten) worden gebruikt. Zodra je weet of je in aanmerking komt voor de MIA\Vamil, is het van belang dat je binnen drie maanden na het verstrekken van de opdracht een melding van de investering doet bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Durf je het nog niet helemaal aan om volledig over te stappen op elektrische machines, dan ondersteunt de overheid ook investeringen in elektrisch aangedreven machines die van aandrijvingsenergie worden voorzien door middel van een netspanningskabel als ook hybride machines, aangedreven door een combinatie van een verbrandingsmotor en één of meerdere elektromotoren. Het fiscale voordeel is hierbij wel lager dan wanneer geïnvesteerd wordt in volledig elektrische machines.

Ben je van plan om te gaan investeren in elektrische mobiele machines en wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden? Neem dan contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken via onderstaand e-mailadres of bel 088-253 3300.

Dr. ing. Jorian Blom
Adviseur, Alfa Accountants
jorianblom@alfa.nl

BouwTotaal