Nelskamp dakpannen moet reorganiseren

Artikel delen

Het Duitse Dachziegelwerke Nelskamp GmbH, één van de leidende fabrikanten van dakpannen, gaat reorganiseren. Daarbij zullen 80 van de 600 arbeidsplaatsen komen te vervallen. De reorganisatie is nodig, nadat bij twee Duitse locaties grote investeringen zijn gedaan die te laat zijn opgeleverd. Dit was financieel niet of nauwelijks te verhalen, met als gevolg een aanzienlijke beperking van de liquide middelen.

luchtfoto

Nelskamp heeft afgelopen vrijdag een beroep gedaan op het zogenoemde ‘Schutzschirmverfahren’. De mogelijkheid die daar juridisch voor wordt geboden, met bijstand van de staat, wordt aangegrepen en kan worden uitgevoerd in eigen regie. Schutzschirmverfahren is een relatief nieuwe vorm van insolventie in Duitsland, waarbij een onderneming tijdens haar sanering gedurende drie maanden normaal kan blijven functioneren, maar waarbij het uitkeren van winsten wordt geblokkeerd. Hierdoor kan onverminderd worden geleverd, blijft de directie op haar plek en kan het vertrouwen worden behouden.

Nelskamp heeft de laatste jaren mega investeringen gedaan die nodig waren voor reparatie en onderhoud op zowel de locaties Nibra in Gross-Ammensleben als Schermbeck. De investering was telkens noodzakelijk, echter de afgesproken tijdsduur werd in alle gevallen ruim overschreden. Dit was financieel niet of nauwelijks te verhalen, met als gevolg een aanzienlijke beperking van de liquide middelen.
Ondanks de stabiele marktsituatie en een positief vooruitzicht moet Nelskamp daarom toch herstructureren en kan het bedrijf met het Schutzschirmverfahren de onderneming weer op de rails krijgen ten gunste van personeel, klanten, leveranciers en aandeelhouders. De plannen voor herstructurering zullen in de komende weken en maanden haar uitwerking krijgen. Reorganiseren betekent ook dat er ingeleverd moet gaan worden, waardoor 80 van de 600 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Ook is bepaald dat de productielocatie Schermbeck anders moet worden ingericht.

Kleinformaat

De kleinformaat keramische dakpannen die in Schermbeck worden geproduceerd hebben in verhouding een te klein aandeel waardoor de investeringen, productie en verkoop niet op tijd in verhouding zijn komen te staan. Derhalve wordt nu gekeken naar oplossingen en zal het totaalassortiment van de locatie Schermbeck op termijn aangepast moeten gaan worden. Voor nu betekent dit nog niets; alle lopende opdrachten worden gewoon geproduceerd en uitgeleverd. Daarnaast worden offertes en acquisities voor de productie op korte termijn en vervolgprojecten geïnventariseerd.
Het nieuws dat Nelskamp moet reorganiseren is zeker onverwacht, maar beter nu actie ondernemen voor het te laat is. Het familiebedrijf Nelskamp heeft tenslotte dierbaar personeel en nog eens vijf volwaardige productielocaties met de grootformaat keramische dakpannen van Nibra, keramische pannen van Unsleben en drie locaties met hoogwaardige beton dakpannen, waarvoor nu de continuïteit gewaarborgd wordt.