Brandveilige vloeren boven elektrisch parkeren

Artikel delen

In 2025 moeten er tien keer zoveel laadpalen voor elektrische auto’s in parkeergarages staan als nu het geval is. Maar deze parkeergarages bevinden zich steeds vaker onder grote multifunctionele gebouwen. Branden in batterijen hebben een ander brandverloop en een langere brandduur dan branden in conventionele voertuigen. “Hierdoor is er meer aandacht nodig voor de brandwerendheid van de bovenliggende vloeren”, zegt Willem Jan Spek, Technical Sales Manager Fire Protection bij REPPEL b.v.

Tekst: ing. Frank de Groot

garage

Demissionair Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en parkeerplatform Vexpan maakten op 4 maart 2021 afspraken om in 2025 tien keer zoveel laadpalen voor elektrische voertuigen in parkeergarages gerealiseerd te hebben als nu het geval is. Elektrische voertuigen gebruiken echter meestal lithium-ion-batterijen als energieopslag. Branden in deze batterijen hebben een ander brandverloop en een langere brandduur dan branden in conventionele voertuigen en er komen veel brandbare en toxische gassen vrij.
Er zijn helaas nog geen richtlijnen of regelgeving waaraan parkeergarages in het geval van elektrische voertuigen en laadpunten moeten voldoen. In de publicatie ‘Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen’ uit 2020 van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is daarom de kennis uit (inter)nationaal literatuuronderzoek vertaald naar bouwkundige, installatietechnische, organisatorische en repressieve veiligheidsmaatregelen voor verschillende typen parkeergarages. Bij de bouwkundige maatregelen wordt onder meer een extra bescherming van de bouwconstructie nabij parkeerplekken met een laadvoorziening aanbevolen.

Meer aandacht voor vloeren

“Bij technische, constructieve brandveiligheid wordt vaak alleen gedacht aan het brandwerend bekleden, coaten of spuiten van staalconstructies. Van de vloeren die worden toegepast wordt meestal gedacht dat die toch wel voldoen aan de voorgeschreven brandeis. Dat is echter niet altijd het geval”, zegt Willem Jan Spek.
“Vooral in België is het bekend dat bestaande vloeren niet altijd meer voldoen aan de nieuwe brandeisen. Dit komt grotendeels ook door de manier van bouwen. In België worden veel gebouwen gerenoveerd, waarvan het betonnen casco intact blijft. De vlakke- of ribbenvloeren die veel worden toegepast zijn vaak te dun uitgevoerd om aan de voorgeschreven brandwerendheid te voldoen. Ook kan het zijn dat de dekking op de onderwapening te laag is, waardoor de voorgeschreven brandwerendheid van de vloer niet wordt behaald.”
Volgens Spek is dit probleem niet alleen een Belgisch probleem: “Ook in de Nederlandse bouw komen we dit probleem tegen. In Nederland is het constructief brandveilig maken van betonconstructies voornamelijk bekend bij tunnels. Echter bij gebouwtransformaties waarbij het betonnen casco nog goed genoeg is voor een tweede leven en bestaande gebouwen met een parkeerfunctie onder het gebouw, is het opwaarderen van de brandwerendheid van de vloeren een aandachtpunt.”

plafond

Vloeren in multifunctionele gebouwen

Bij tunnels en onderdoorgangen moet de brandwerendheid van de constructie voldoen aan de Rijkswaterstaat-curve. Dat is een door RWS ontwikkelde brandcurve die het temperatuurverloop gedurende een brand in de tijd weergeeft. Bij deze curve ligt het vermogen veel hoger dan bij een standaard brand. De betonconstructies worden hier meestal aanvullend voorzien van een hoogwaardige brandwerende beplating of spuitpleister.
In de utiliteitsbouw wordt er geen rekening gehouden met een hoger vermogen bij woningen, winkels of kantoren boven parkeergarages. Ook niet voor vloeren die de scheiding vormen tussen een onderliggende parkeergarage en bovenliggende andere functies. Spek: “Door de enorme toename van elektrische auto’s in parkeergarages is het van groot belang om kritisch te kijken naar de brandwerendheid van de bovenliggende vloeren. Bij een brand in de parkeergarage is het blussen en wegslepen van een brandende elektrische auto nagenoeg onmogelijk en het gecontroleerd uit laten branden kost tijd. Hierdoor moet de constructie van de parkeergarage geruime tijd tegen brand bestand zijn. Dit kan leiden tot afspatten van beton tijdens verhitting door brand en uiteindelijk tot het bezwijken van de constructie of delen daarvan.”
Om de constructies tussen de parkeergarage en de bovenliggende winkels, kantoren en/of woningen aanvullend te beschermen heeft REPPEL b.v. een oplossing met de toepassing van brandwerende spuitpleisters. “Die oplossing is zowel technisch als economisch erg interessant. Zo hebben we vorig jaar de betonnen cassette-/wafelvloer van een parkeergarage in Rotterdam brandwerend bespoten met één van onze hoogwaardige brandwerende spuitpleisters. De vloerconstructie tussen de parkeergarage en de bovenliggende woningen voldeed namelijk niet meer aan de brandeis.”

plafond

Uitgebreid assortiment

Spek besluit: “In de parkeergarage in Rotterdam is gekozen voor de toepassing van een cementgebonden brandwerende spuitpleister op basis van vermiculiet. Met deze oplossing is er slechts een minimaal gewicht toegevoegd aan de constructie en is de brandwerendheid van de vloer ruim voldoende opgewaardeerd. De spuitpleister heeft daarnaast enige akoestische eigenschappen en het hoogteverlies door de geringe laagdikte is ook zeer beperkt.”
“Wij beschikken tegenwoordig over een uitgebreid assortiment brandwerende spuitpleisters. Zo zijn er naast cementgebonden ook gipsgebonden spuitpleisters en hebben we nu zelfs een spuitpleister in een witte uitvoering. Met deze spuitpleisters hebben we de mogelijkheid om bestaande vloeren brandtechnisch op te waarderen tot 240 minuten. Afhankelijk van de gebouwfunctie en de noodzakelijke brandwerendheidseis leveren wij per project maatwerk in passieve brandveiligheid. Uiteraard worden onze spuitpleisters alleen door deskundige partners aangebracht en zorgen we ook voor advisering en begeleiding tijdens de uitvoering.”

REPPEL b.v. Bouwspecialiteiten

Het inmiddels al ruim negentig jaar (1930) oude REPPEL b.v. is vooral bekend van staalplaat betonvloeren en een compleet productenpakket voor het brandwerend bekleden van stalen en betonnen constructies.
De afdeling Fireproofing binnen REPPEL b.v adviseert en levert oplossingen op het gebied van Passieve Bouwkundige Brandpreventie van ontwerpfase tot onderhoud. Dit doet men voor de woning- en utiliteitsbouw, petrochemische industrie en tunnels. Per project wordt de beste technische oplossing gekozen en wordt samengewerkt met gespecialiseerde applicatiebedrijven.