Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Circulariteit, personeel en fiscaliteit

Deze uitgave van Bouwtotaal staat in het teken van de energietransitie en circulariteit. Deze twee thema’s hebben alles te maken met duurzaamheid. Duurzaamheid staat bij Alfa Accountants en Adviseurs (de organisatie waar ik werkzaam ben) hoog op de agenda. Wij willen het duurzaamste accountantskantoor van Nederland zijn. In een uitgave van BouwTotaal waarin de energietransitie en circulariteit centraal staan wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om wat over duurzaamheid te schrijven.

handenAls ik in contact ben met klanten merk ik vaak nog iets onbekends met het thema duurzaamheid. Wat is dat dan precies: duurzaam ondernemen? Vaak mondt dat uit in hele leuke gesprekken over ondernemerschap en toekomstvisie. Dat duurzaamheid en circulariteit belangrijke thema’s zijn die mede bepalen hoe we onze toekomstvisie gaan inkleuren, daar zijn we het wel over eens. Maar hoe gaan we dat dan toepassen in onze eigen onderneming?

Duurzaam personeelsbeleid

Duurzaamheid is een veel breder begrip dan we soms denken. Duurzaam ondernemen betekent ook een duurzaam personeelsbeleid. Dat medewerkers een veilige werkplek hebben, zich kunnen ontwikkelen en ook een passende beloning krijgen voor het werk dat ze verrichten. Op dat gebied van personeelsbeleid liggen kansen voor de ondernemers. De geluiden die ik uit de markt hoor is dat het erg lastig is om personeel te vinden, laat staan goed personeel. Dat gaat door alle lagen van de beroepsbevolking heen. Als je de mensen moeilijk kan vinden wordt het des te belangrijker om zuinig te zijn op je medewerkers. Een duurzaam personeelsbeleid dus. Regelmatig krijgen wij de vraag van klanten hoe kan ik medewerkers binden in de beloningssfeer. In de praktijk zie je daar verschillende varianten voorbij komen waarbij ze financieel aantrekkelijk werkgeverschap willen creëren.
Eén van de eenvoudigste vormen is het creatief belonen van medewerkers. Dit doe je door looncomponenten om te zetten in looncomponenten die laag belast zijn. Je kan hierbij denken dat de werknemer brutoloon inlevert en de werkgever een elektrische auto ter beschikking stelt, een ander voorbeeld is door gebruik te maken van eindheffingsloon.

Extra belonen

Een andere vorm is dat er gewerkt wordt met het extra belonen van personeel in de vorm van een bonus of een winstdeling. De bonus wordt vaak gekoppeld aan een prestatie van de medewerker en een winstdelingsregeling aan de prestaties van de onderneming. De eerste die hier genoemd wordt vind ik persoonlijk niet bij een duurzaam personeelsbeleid passen. De winstdelingsregeling wel. De medewerkers profiteren immers mee als de onderneming een goed resultaat behaald. De winstdeling heeft als nadeel dat deze zwaar belast wordt.
Een alternatief hiervoor kan zijn dat je deze beloning niet laat lopen via het loon, maar dat je de medewerkers laat participeren in de onderneming. In het verleden werd dit vooral gedaan met medewerkers die je echt niet kwijt wil. We noemden dit dan wel de sleutelfiguren in de onderneming. Maar je ziet tegenwoordig ook dat alle medewerkers de mogelijkheid wordt geboden om financieel te participeren in de onderneming. Ze worden voor een klein deel eigenaar. Ze krijgen geen zeggenschap in de onderneming, maar delen wel mee in het resultaat. Deze participatie vormt voor de medewerkers box 3 vermogen. Als het rendement op de participatie hoog genoeg is wordt de het winstaandeel minder zwaar belast dan wanneer dit via het loon zou lopen.
U begrijpt wel dat opzetten van een medewerkersparticipatie maatwerk betreft. Een belangrijke voorwaarde is wel: past de regeling bij u, uw onderneming en uw medewerker. Nog belangrijker is of het uiteindelijke doel, een duurzame relatie aangaan met uw medewerker, wordt gehaald!

Gerrald Heijnen
Senior belastingadviseur
Alfa Accountants en Adviseurs
Gheijnen6@alfa.nl

BouwTotaal