Norm voor cement gepubliceerd

Artikel delen

NEN-EN 197-5 ‘Cement – Deel 5: Portland-composiet cement CEM II/C-M en composiet cement CEM VI’ is gepubliceerd. De cementtypen Portland-composiet cement CEM II/C-M en composiet cement CEM VI zijn bedoeld voor het maken van cementmortel en cementbeton.

Deze Europese norm is vanaf november 2021 een nationale norm. Conflicterende nationale normen worden in dezelfde periode ingetrokken. Het doel van de norm is het specificeren van de eisen voor twee recentelijk ontwikkelde cement types.

Twee typen cement

Deze typen cement zijn uitvoerig getest op geschiktheid voor (al dan niet) gewapend beton. De cementtypen en sterkteklassen die zijn gedefinieerd in de norm geven gebruikers en opdrachtgevers de mogelijkheid om duurzaamheiddoelen voor cement gebaseerde gebouwen en constructies te verwezenlijken en het gebruik van natuurlijke bronnen te verminderen.
Deze norm is niet geharmoniseerd, waardoor op deze producten geen CE-markering mogelijk is. In de te herziene nationale annex van de Europese betonnorm (NEN-EN 206) de NEN 8005 wordt aangegeven hoe cement uit NEN-EN 197-5 kan worden toegepast in beton.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Nan van Oldenbeek, Consultant, telefoon 015 2 69 534 of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Cement’ houdt zich bezig met cement en bouwkalk. De doelstelling is de Europese normen voor cement zo op te stellen dat de belangen van de Nederlandse bouwpraktijk daarmee optimaal zijn gediend en minimaal het kwaliteitsniveau van de Nederlandse bouw daardoor niet in negatieve zin wordt beïnvloed.Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl
Lees het bericht op nen.nl