Oproep snelle adoptie technologie voor koolstofarm cement

Artikel delen

Een groep van elf vooraanstaande materiaalwetenschappers benadrukt de urgente noodzaak voor de cement- en bouwindustrie om technologie voor de grootschalige productie van koolstofarme cement te implementeren. Ze deden dit op een internationaal wetenschappelijk symposium in Parijs. Volgens hen kan alleen op die manier de CO2-uitstoot van deze twee sectoren drastisch worden gereduceerd.

Elf materiaalwetenschappers van vermaarde universiteiten wereldwijd

Elf materiaalwetenschappers van vermaarde universiteiten wereldwijd kwamen op 9 en 10 november in Parijs bij elkaar om de laatste onderzoekspapers op het gebied van technologie voor koolstofarme cement naast elkaar te leggen en te bespreken.

De focus van de tweedaagse bijeenkomst op 9 en 10 november 2023 lag op ideeën en materialen om de decarbonisatie van de bouwsector te kunnen versnellen. Cement is namelijk verantwoordelijk voor bijna 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dat is meer dan scheepvaart, luchtvaart en vrachtvervoer samen.

Het World Economic Forum voorspelt dat vraag naar cement tot wel 45% kan toenemen tot 2050. Volgens de wetenschappers zijn er dringend effectieve oplossingen nodig als de bouwsector wil voldoen aan de afgesproken 1,5°-norm. Het adopteren van de laatste technologische ontwikkelingen voor koolstofarme cement is volgens hen de snelste en meest schaalbare manier om aanzienlijke emissiereducties in de cement- en bouwindustrieën te realiseren voor het einde van 2030.

Gebruik van lokale grondstoffen

Gedurende het tweedaagse evenement bekeken de wetenschappers nieuw bewijsmateriaal over het gebruik van alternatieve materialen die het volume van klinker, het meest vervuilende ingrediënt van cement, verminderen. Ze beoordeelden de vervanging van klinker door een grote verscheidenheid aan lokaal verkregen vulmaterialen en natuurlijke supplementaire cementgebonden materialen (SCM’s).

De elf wetenschappers hebben gezamenlijk een call to action opgesteld over decarbonisatie van de bouwsector waarin zij aangeven dat “het niet langer mogelijk is te zeggen dat we de technologie missen of dat de kosten prohibitief zijn.”

“Technologieën met een laag klinkergehalte die in het laboratorium zijn ontwikkeld en gevalideerd, kunnen nu zonder wetenschappelijke of technische barrières worden ingezet. Deze technologieën vormen een belangrijke stap in de richting van het terugdringen van de CO2-uitstoot, vooruitlopend op de routekaart van de industrie voor 2030”, aldus professor Martin Cyr, van de Universiteit van Toulouse, Laboratorium voor Materialen en Duurzaamheid van Constructies.

Sterk verminderd watergebruik

Eén van de drivers van deze vooruitgang is ACT, een technologie ontwikkeld door Ecocem. Dit is een Ierse cementproducent met vestigingen in Nederland, Frankrijk en het VK. De door hen ontwikkelde ACT-technologie kan de uitstoot van cement met 70% verminderen, terwijl het beton dat geproduceerd wordt zijn verwerkbaarheid, sterkte en duurzaamheid behoudt, met het bijkomende voordeel van het gebruik van substantieel minder water en energie. ACT is wereldwijd schaalbaar vanwege de compatibiliteit met een grote verscheidenheid aan lokaal beschikbare vulmaterialen en natuurlijke SCM’s en kan worden geproduceerd in bestaande cementfabrieken zonder buitensporige investeringen.

Donal O’Riain, oprichter en algemeen directeur van Ecocem: “Overheden moeten regelgevende mogelijkheden versnellen om te zorgen dat technologieën voor koolstofarme cement breder gebruikt kunnen worden en dat investeringen beschikbaar worden gesteld om de industriële uitrol van deze nieuwe technologieën te versnellen. Ik dring er bij de cementsector op aan om sneller te handelen. We hebben de kans om de eerste industriële sector te zijn die voldoet aan een reductie van 50% in emissies tegen het einde van 2030. De technologie is beschikbaar om de hele cementsector te decarboniseren in lijn met het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C. Het is nu onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.”