Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Staar je niet blind op de subsidie

“Pas op, kijk niet recht in de zon!” Iedereen kent als klein kind deze waarschuwing van zijn ouder(s) vast nog wel. Iets te lang kijken kan namelijk je netvlies onherstelbaar beschadigen. Het is ook belangrijk om je niet blind te staren op specifieke subsidies. Als voorbeeld neem ik deze keer de Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Deze regeling wordt vaak toegepast om grootschaliger zon-pv installaties rendabel te maken. Om verschillende redenen is het verstandig om vooraf goed de voor- en met name de nadelen in kaart te brengen. Ondanks dat het een goede regeling is, kan je als beoogd producent tegen verschillende problemen aanlopen.

Foto: Centrosolar Benelux.

Het elektriciteitsnet begint snel vol te lopen en de verschillende netbeheerders kunnen de groei aan duurzame productiefaciliteiten niet op alle gebieden meer bijbenen. Om deze reden is het al enkele jaren verplicht om bij een aanvraag een transportindicatie op te vragen bij de netbeheerder. Dit geeft echter nog geen garanties dat er bij de installatie van de installatie geen problemen meer kunnen optreden. Blijkt het net op dat moment toch te vol, dan mag je wachten. Een dak vol met zonnepanelen levert weinig op als deze niet aangesloten kan worden op het net. De kans bestaat tevens dat je door deze problematiek de uiterste ingebruiknamedatum van de subsidie misloopt en je subsidiebeschikking ingetrokken wordt.
Andere ondernemers worden door hun verzekeraars teruggefloten wanneer ze aangeven zonnepanelen te willen plaatsen op hun bedrijfspand. Zo geven sommige verzekeraars aan dat ze bedrijfspanden met zonnepanelen niet of enkel tegen torenhoge premies nog willen verzekeren. Het brandrisico is in sommige gevallen namelijk te groot. Dit komt bijvoorbeeld door het type dak dat aanwezig is. Een andere reden is de waarde van de producten die opgeslagen liggen in het pand. Daarnaast zijn verzekeraars ook bang geworden door de verschillende ondeskundige installateurs die helaas op de markt aanwezig zijn. Door ondeskundige installatie wordt de kans op brand namelijk sterk vergroot.

Elektriciteitsprijs negatief

Een laatste punt van aandacht is de elektriciteitsprijs. Als de prijs van elektriciteit gedurende een aaneengesloten tijdblok van 6 uur of langer negatief is verstrekt de overheid geen subsidie over de op dat moment ingevoerde hernieuwbare elektriciteit. Kleine projecten (projecten met een nominaal vermogen per aansluiting op het elektriciteitsnet van minder dan 500 kW) en projecten waarvan de aanvraag voor 1 december 2015 is ingediend, zijn van deze bepaling uitgesloten.
Je zou verwachten dat de prijs van elektra niet vaak negatief kan zijn. Het komt niet vaak voor, maar in 2020 was er al op 5 dagen sprake van een negatieve elektraprijs. Op 13 april 2020 was de elektriciteitsprijs zelfs 13 uur achter elkaar negatief. Let dus op de afspraken die je maakt met je energieleverancier. Op een mooie zonnige dag kan het dus voorkomen dat je geen terugleververgoeding krijgt en geen subsidie. Met de sterkte groei aan zonnepanelen zal dit de komende jaren steeds vaker voor gaan komen.
Is de SDE++-regeling dan helemaal niet interessant? Zeker wel, in veel casussen pakt alles goed uit. Het is alleen belangrijk om op voorhand de verschillende scenario’s goed te onderzoeken. De SDE++-openstelling van 2021 is van 21 september tot en met 14 oktober 2021. Er is voor dit jaar een budget van € 5 miljard beschikbaar. Heeft u in dit nieuwe jaar plannen voor investeringen in hernieuwbare energie of CO2-verlaagde technieken en wilt u deze toetsen op gebied van subsidies? Neem dan om de mogelijkheden te bespreken contact met mij op via onderstaand emailadres of bel 088-253 3300.

Dr. ing. Jorian Blom
Adviseur, Alfa Accountants
jorianblom@alfa.nl

BouwTotaal