Volgende stap naar emissieloze bouwplaats

Artikel delen

Heijmans neemt de komende periode een duurzame energievoorziening in gebruik om groot materieel te voorzien van elektriciteit. Het bedrijf werkt daarvoor samen met Bredenoord, Mobiele Stroom en Gashouders. De verbrandingsmotor waarmee wordt gewerkt, draait op biogas dat wordt gewonnen uit slib afkomstig van lokale rioolwaterzuiveringen. Door gebruik te maken van deze groene brandstof, is er geen fijnstofemissie en is de uitstoot van stikstof minimaal. In september wordt een testopstelling op een bouwplaats in Veenendaal in gebruik genomen.

bouwplaats

De komende jaren elektrificeren ze steeds meer materieel. Echter is een emissieloze energievoorziening op een mobiele bouwplaats nog een uitdaging. In de samenwerking is gekozen voor een bijzondere combinatie van de Battery Box van Bredenoord met een biogasmotor van Mobiele Stroom. Deze levert de energie en de batterij zorgt voor de opslag. De batterij wordt door de verbrandingsmotor opgeladen zodra er minder stroom gevraagd wordt. Tegelijkertijd is de batterij ook in staat om de vermogenspieken op te vangen.
Franz Hullegie van Bredenoord licht toe: “Op veel bouwplaatsen is er niet zomaar een netaansluiting om zwaar elektrisch materieel aan de stekker te leggen en snel weer op te laden. Dan heb je een aggregaat nodig die het vermogen wel kan leveren. Op een emissieloze bouwplaats wil je dat zo duurzaam mogelijk doen, anders ben je alsnog terug bij af.”

CO2 neutraal bouwen

“Heijmans heeft de ambitie om na 2023 CO2-neutraal te bouwen. En de ambitie is om in 2026 volledig emissieloos te kunnen werken, zonder uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Om die ambitie te realiseren, verduurzamen we ons materieel, daar hebben we de beste partners voor nodig. Zo bouwen we samen aan een gezonde leefomgeving”, vertelt Stefan Daamen, adviseur duurzaamheid bij het bedrijf.
Jelmer Kalff, verantwoordelijk voor product development bij Gashouders: “Wij verzorgen de realisatie van de duurzame brandstofketen: van de bron bij de rioolwaterzuivering tot het gebruik op de bouwplaats. Belangrijk daarbij is dat het aanbod is afgestemd met de vraag. Daarvoor digitaliseren we de hele keten. Zo wordt de energievoorziening op de bouwplaats geheel circulair uitgevoerd.”
Voor het sleufloos installeren van kabels en leidingen beschikken ze onder meer over diverse boorinstallaties voor horizontaal gestuurde boringen (HDD). Voor de energievoorziening van dit materieel worden van september tot en met november diverse metingen verricht van de testopstelling. Zo verwacht het bedrijf een helder beeld te krijgen van de gemiddelde benodigde vermogens en de hoogte en lengte van de vermogenspieken. Eind november zijn de prestaties in kaart gebracht.