Nieuwe uitgave: Leerboek- en naslagwerk Revit 2022

Artikel delen

Het boek Revit 2022 biedt de beginnende- en gevorderde 3D CAD-tekenaar een stapsgewijze kennismaking en diepgang met de CAD en BIM vanaf de eerste muur tot en met de bestektekening. Na iedere stap volgt een schermafdruk, zodat de lezer de vorderingen kan controleren. Het boek biedt daarnaast een groot aantal oefeningen, die ondersteund worden door online instructiefilmpjes.

Ten opzichte van het vorige leerboek over Revit zijn alle hoofdstukken zijn aangepast aan de nieuwe versie en aan gewijzigde inzichten. Er zijn nieuwe hoofdstukken gemaakt over beton en wapening, connectors voor families installatietechniek en Dynamo. Het boek begint logischerwijs echter met een algemene introductie van de software in het deel Vogelvlucht Algemeen. De eerste hoofdstukken geven daarbij een overzicht van de werkwijze met Revit, waarbij de lezer in een klein aantal lessen een woning leert bouwen. Dit met behulp van standaardcomponenten die door de auteur zijn voorbereid. Aan het eind van dit deel verandert de student de woning door de families aan te passen en nieuwe componenten toe te voegen met In-place modelling.

Voor het onderdeel Vogelvlucht Installaties/Constructies geldt dat het flink is aangepast. De lessen starten met samenwerking, het zogenaamde Collaboration & Copy Monitor, en disciplines. Daarna volgt de praktijk met een installatie van hemelwaterafvoer en de constructie van stalen dakspanten en wapening.

Het deel 2D-Tekenen richt zich op de algemene 2D-tekenfuncties zoals het positioneren, bematen en wijzigen. De vaardigheden die de lezer in dit deel aanleert, worden gebruikt in alle andere delen.

Systeemfamilies

Het onderwerp Systeemfamilies is belangrijk binnen Revit en het bijbehorende boekdeel beslaat dan ook ruim eenderde van het boek. Het deel begint met het maken van een template met onder andere aanzichten en een stempel. Dat is de opzet van een project. Daarna worden alle systeemfamilies besproken, zoals kolommen, muren, vloeren, plafonds, daken, trappen en hekwerk. De lezer leert daarbij deze systeemfamilies aan te maken en te gebruiken. Binnen het deel over systeemfamilies zijn hoofdstukken over staal- en betonbouw terug te vinden. Dit laatste hoofdstuk is nieuw ten opzichte van de vorige uitgave. Over wanden zijn meer dan drie hoofdstukken opgenomen. In het deel Systeemfamilies zit ook een hoofdstuk over massa-modeleren en een hoofdstuk over puntenwolken.

Aan Installatietechniek wordt met meer dan tweehonderd pagina´s ook genoeg aandacht besteed in het boek. De lessen hiervoor starten met een inleiding in het leidingentekenen en het samenwerken. Daarna worden de verschillende disciplines behandeld. Vervolgens komen de installaties aan de beurt Installaties-W Lucht, Warmte, Water en Afvoer, Installatie-E. Hierbij behandelt het boek niet alleen het modelleren, maar ook berekeningen zoals de balansberekening. Er wordt gewerkt met speciale templates waarin honderden installatietechnische families zijn opgenomen. Deze zijn direct door de lezer te gebruiken.

Nieuw is het hoofdstuk over het aanmaken van connectors en leidingsystemen. In de praktijk zal een Revit-gebruiker namelijk vaak de families van leveranciers downloaden en aanpassen aan het leidingsysteem dat hij/zij gebruikt.

Extra bouwinformatie

Het deel Extra Bouwinformatie concentreert zicht op de extra bouwinformatie die het 3D-model aanvult tot BIM. Het deel behandelt zaken als ruimtes met vlekkenplannen en tabellen. Ook is er aandacht voor samenwerking, met informatie over onder andere LOD (Level Of Detail) NL-SfB normering en Stabu. Ook leert de lezer over verbouwen met fasering en alternatieven.

Het deel Volumemodelleren en standaardfamilies richt zich op het bouwen van een volumemodel, massa’s en laadbare families, zoals ramen en elektrotechnische componenten. Deze modellen worden gebruikt in de laadbare families. Bij het deel Aanpassen kan de lezer de kennis opdoen over het maken van lijn- en arceerpatronen, die vervolgens weer te gebruiken zijn in de families. Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over een inleiding in Dynamo, de visuele programmeertaal voor parameterstudies in Revit. Wie programma’s wil maken die werkzaamheden automatiseren, zoals bijvoorbeeld het veranderen van (gedeelde) parameters of alle families updaten naar de nieuwste versie, krijgt overigens de tip om dit onderwerp uit te diepen met behulp van het boek ´Revit Aanpassen en programmeren´ van dezelfde uitgeverij.

Instructiefilmpjes

Omdat de auteur van mening is dat Revit vooral geleerd wordt door oefening, zijn er honderden oefeningen opgenomen in dit boek. Als extra service bij het boek zijn tientallen instructiefilmpjes online gezet, waarin te zien is hoe de oefeningen dienen te worden uitgevoerd. De filmpjes zijn daarbij uiteraard bedoeld als steuntje in de rug, de lezer moet natuurlijk nog steeds zelf zijn best doen en de oefeningen eerst zelf proberen te maken.

TEC / CAD College
www.cadcollege.nl