Wijzigingen regelgeving rolsteigers en kamersteigers

Artikel delen

Eind dit jaar wordt de nieuwe rolsteigernorm NEN-EN 1004-1 van kracht. Ook verschijnt dan het hier op aangepaste A-blad Rolsteigers. De Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) heeft een flyer uitgebracht waarin de belangrijkste wijzigingen in de regelgeving rondom rolsteigers en kamersteigers zijn samengevat.

De NEN-EN 1004-1 is de Europese norm voor rolsteigers. Deze is vernieuwd en is ook van toepassing voor rolsteigers die in Nederland op de markt worden gebracht. Binnenkort verschijnt ook het vernieuwde A-Blad Rolsteigers waarin werkgevers- en werknemersorganisaties de laatste stand der techniek hebben geformuleerd om het werken met rolsteigers veiliger te maken. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan bij handhavingsinspecties de aanwijzingen van het A-blad  gebruiken.

Aanpassingen

Aangepast ten opzichte van de vorige versie van de rolsteigernorm is onder meer de ‘ondergrens’ waarboven de norm van toepassing is. Daarnaast het gebruik van leuningen en kantplanken, de afstand tot het eerste platformniveau en de afstand tussen de platformniveaus onderling. Ook gelden er nieuwe eisen voor de stabiliteit van de rolsteiger en de beveiliging van de platforms tegen opwaaien. De vernieuwde norm is in tegenstelling tot voorheen ook van toepassing op rolsteigers met een vloerhoogte vanaf 0 meter. Voorheen was dit 2,5 meter. Hierdoor vallen nu ook de kleine rolsteigers, de zogenaamde kamersteigers, onder de norm.

De VSB-leden hebben de wijzigingen in de rolsteigernorm inmiddels verwerkt in hun producten. Daarmee zijn ze voorbereid op de nieuwe NEN-EN 1004-1 en het vernieuwde A-blad Rolsteigers dat binnenkort wordt gepubliceerd. De veranderingen zijn voor gebruikers samengebracht in de nieuwe flyer ‘Wijzigingen in wet- en regelgeving rolsteigers en kamersteigers’. Deze is te downloaden van de VSB-website: www.vsbnetwerk.nl.