Hybride warmteprimeur voor Nijmegen

Artikel delen

Bewoners van het Waalkwartier in Nijmegen krijgen straks warmte en koude van een innovatieve Warmte- en Koudeopslag (WKO) in combinatie met stadswarmte. Dit wordt ook wel hybride WKO genoemd. Vattenfall en BPD / Bouwfonds Gebiedsontwikkeling hebben voor de bouw een overeenkomst getekend. Met de hybride WKO worden in 2024 zo’n 300 nieuwbouwwoningen voorzien van verwarming, warm water en koeling.

Het is voor het eerst dat Vattenfall deze combinatie toepast in de regio Nijmegen. Door de combinatie van deze twee technieken wordt op een zo duurzaam en robuust mogelijke manier invulling gegeven aan de warmte- en koudevraag in de woningen. Door het slaan van twee bronnen van circa 80 meter diep pompt Vattenfall, met behulp van een grote warmtepomp, warm en koud water uit de bodem op. Deze warmte en koude wordt vervolgens gebruikt voor het verwarmen en koelen van woningen. De combinatie met de reeds aanwezige stadswarmte is op deze locatie bewust gekozen om de hogere temperatuur voor warm tapwater te kunnen leveren. Daarnaast zal stadswarmte ondersteunend zijn bij het verwarmen van de woning bij zeer koud weer en werkt het als back-up warmtesysteem.

Koeling voorkomt hittestress

Arno van Gestel, commercieel directeur Vattenfall Warmte Nederland: “Naast duurzame warmtelevering zien wij een toenemende vraag vanuit de markt naar koeling van woningen. Vanwege de steeds langduriger zomerwarmte worden er strengere eisen gesteld aan de maximale binnentemperatuur binnenin de woningen. Met name in hoogbouw met appartementen kan door de zoninval op de ramen in de zomer hittestress optreden. Koeling is dan essentieel. Daarom investeren wij in slimme oplossingen, bijvoorbeeld door het combineren van technieken zoals WKO en stadswarmte. Zo creëren we een duurzaam warmte- en koudesysteem met de robuustheid van stadswarmte.”
De te realiseren warmte/koude installatie en de bronnen voor deze woningen kunnen ook worden ingezet voor de toekomstige eigenaren in de volgende bouwfasen van het Waalkwartier. Dit natuurinclusieve woongebied – met onder meer groene daken en geïntegreerde nestkastjes – is onderdeel van gebiedsontwikkeling Waalfront. Jeanet van Antwerpen, regiodirecteur BPD: “Als BPD maken wij in onze Nijmeegse gebiedsontwikkelingen al jaren gebruik van het duurzame stadswarmtenet. In Waalkwartier zetten wij een volgende stap in de toepassing van efficiënte en integrale energieconcepten. De innovatieve oplossing van Vattenfall biedt op termijn een CO2-uitstootvrije energievoorziening die past bij onze duurzaamheidsambities en draagt bij aan een prettig leefklimaat voor onze toekomstige bewoners. Bijkomend voordeel voor bewoners is dat deze warmte- en koude-voorziening geen onderhoud met zich meebrengt. De installatie bevindt zich niet in de eigen woning en onderhoud wordt geregeld door Vattenfall.”