Meer subsidie voor emissieloze bedrijfsauto’s

Artikel delen

Er is in 2022 meer subsidie beschikbaar voor kleine ondernemers die een zero-emissiebestelauto willen aanschaffen. Bij de koop of financial lease van één of meer nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s geldt voor kleine ondernemers een hoger subsidiepercentage: 12% in plaats van 10%.

In het Klimaatakkoord is overeengekomen dat wordt toegewerkt naar de invoering vanaf 2025 van middelgrote zero-emissiezones voor stadslogistiek in 30 tot 40 grotere steden. Daarbij is tevens afgesproken dat ondernemers kunnen rekenen op financiële en praktische ondersteuning bij de aanschaf van een zero-emissie bestelauto. Ook is er een overgangsregeling afgesproken, waarbij bestelauto’s met minimaal Euroklasse 5 tot en met 31 december 2026 onbeperkt toegang hebben tot de zero-emissiezones voor stadslogistiek. Bestelauto’s met minimaal Euroklasse 6 hebben tot en met 31 december 2027 onbeperkt toegang tot de zero-emissiezones voor stadslogistiek. Bestelauto’s van euroklasse 4 zijn niet uitgevoerd met een roetfilter en hebben geen toegang tot de zero-emissiezone. In 2020 betrof dit circa 20% van het totale aantal bestelauto’s.

Extra steun

Demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat heeft met MKB Nederland afgesproken dat eigenaren van bestelbussen uit emissieklasse 4 een extra financieel steuntje in de rug kunnen krijgen. In de oude Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) kwamen ondernemers voor bestelauto’s vanaf € 20.000,- in aanmerking voor een subsidie van 10% van de aanschafprijs (netto-catalogusprijs) tot een maximum van € 5.000,- per voertuig. Op basis van de Europese staatsteunregels mag de financiële steun aan grote bedrijven maximaal 40% van de meerkosten bedragen, voor middelgrote bedrijven maximaal 50% en voor kleine bedrijven maximaal 60%. Onder kleine bedrijven wordt verstaan: bedrijven met minder dan 50 werknemers en een jaaromzet of jaarlijks balanstotaal van maximaal € 10 miljoen. Door maximaal gebruik te maken van de Europese staatssteunkaders kan voor de deze groep ondernemers het subsidiepercentage worden verhoogd van 10% naar 12%. Dat betekent dat bij de aanschaf van een elektrische bestelauto van € 40.000,- exclusief BTW, een klein bedrijf € 800,- extra ontvangt.

Overige wijzigingen SEBA 2022

Naast de verhoging van het subsidiepercentage van 10% naar 12% voor kleine bedrijven, is de subsidieregeling op een drietal andere punten gewijzigd:

  1. Ontkoppeling van het eigendom van het voertuig en de tenaamstelling van het voertuig, waardoor de regeling aantrekkelijker wordt voor operationele lease. Dit is van belang voor bedrijven die geen voertuig willen of kunnen aanschaffen.
  2. De tweede wijziging, is feitelijk een handhaving van de eerder aangekondigde tijdelijk langere vaststellingstermijn van zeven maanden in verband met langere levertijden door het wereldwijde chiptekort. Hiermee wordt grotendeels voorkomen dat bedrijven hun aangevraagde subsidie alsnog mislopen, doordat de elektrische bestelauto niet op tijd kan worden geleverd.
  3. Het subsidieplafond voor 2022 is vastgesteld op € 22 miljoen. In 2021 was het plafond even hoog.

Eenduidig beleid

De staatssecretaris roept ook gemeenten op om eenduidig lokaal beleid te voeren ten aanzien van ontheffingen voor ondernemers die door overmacht niet op tijd kunnen beschikken over een emissievrij voertuig. Er mag geen willekeur ontstaan, waarbij een bedrijf voor de ene zero-emissiezone voor stadslogistiek een ontheffing krijgt en in de andere wordt geweigerd. De staatssecretaris werkt samen met onder meer VNG en de logistieke sector, toe naar één landelijk ontheffingenloket. Dit geldt zowel voor de afgifte van ontheffingen als voor de invulling van de hardheidsclausule, voor ondernemers waarvan redelijkerwijs niet verwacht kan worden op tijd te kunnen beschikken over een emissieloos voertuig.

Alles over SEBA: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seba