Omgevingswet en Wkb: niet per 1 juli 2022

Artikel delen

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd. Hij zal daarom niet vasthouden aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. Dat schrijft hij op 1 februari 2022 in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

Hugo de Jonge, VRO: “Er is meer tijd nodig om goed te oefenen met de nieuwe systemen.” Foto: Rijksoverheid.nl.

“De afgelopen weken zijn er verschillende overleggen geweest met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet. Daaruit kwam naar voren dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de nieuwe systemen. Die tijd wil ik nemen voor een verantwoorde en zorgvuldige invoering”, aldus De Jonge.

Het is volgens de minister belangrijk dat de dienstverlening aan mensen en bedrijven niet in het geding komt en dat gebiedsontwikkeling niet belemmerd wordt. Daarom zal komende weken worden bezien of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden om de Omgevingswet inwerking te laten treden. Daarmee wordt dus ook invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld.

Onzekerheden bij planketen

Bijna alle gemeenten, provincies en waterschappen zijn inmiddels aangesloten op het nieuwe digitale systeem. Er wordt al veel geoefend. De vergunningverlening functioneert al goed. Bij de planketen zijn er echter verschillende onzekerheden. In de planketen kunnen gemeenten, provincies en waterschappen met plansoftware nieuwe omgevingsplannen, omgevings- en waterschapsverordeningen publiceren.

Minister De Jonge zal dus niet vasthouden aan 1 juli 2022. De komende weken zal worden bezien of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden. Als dit duidelijk is zal het ontwerp Koninklijk Besluit (KB) worden aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarover kan in beide Kamers het debat worden gevoerd, zodat er tijdig duidelijkheid is over de invoeringsdatum voor de uitvoeringspraktijk.