Meeste economische sectoren ontkomen niet aan torenhoge energieprijzen

Artikel delen

In de loop van 2021 kwamen de energiemarkten onder steeds hogere druk te liggen. In 2022 stegen de energieprijzen verder door de oorlog in de Oekraïne.

bouwmonitor

 

Lucht- en zeetransport meest energie-intensief

De impact van de hoge energieprijzen verschilt per sector, afhankelijk van het soort en de hoeveelheid energie die wordt gebruikt. Zo zijn lucht- en zeetransport het meest energie-intensief. Vliegtuigen gebruiken echter vooral olieproducten, waarvoor de prijsstijgingen minder extreem zijn als voor gas en elektriciteit. De meeste industriële sectoren zijn eveneens energie-intensief, maar gebruiken juist vooral het fors duurder geworden gas en elektriciteit.

Bouwsector gebruikt relatief weinig energie maar de bouwmaterialenindustrie juist veel

Niet alleen directe verbruikers van olie, gas en elektriciteit hebben last van de hoge energieprijzen. De bouwsector gebruikt ten opzichte van andere sectoren relatief weinig energie. Echter de bouwmaterialenindustrie en dan vooral die van producten als cement, beton en bakstenen is wel flink energie intensief. Deze bouwmaterialenleveranciers rekenen met enige vertraging prijsverhogingen door aan aannemers. De mate daarvan hangt af van hun winstmarges. Marktmacht is hierbij de belangrijkste factor. Uit een analyse van ING Research blijkt dat de hoge energieprijzen een grote impact hebben op de luchtvaart en de basismetaalindustrie. Daarentegen is de impact relatief laag in de handel, bouw, ICT en zorg.

Maurice van Sante
ING Research
maurice.van.sante@ing.com