Blue.sprint van Xella is écht digitaal samenwerken in zes heldere stappen

Artikel delen

Een miljoen woningen in 10 jaar. Het is een enorme uitdaging, zeker met een tekort aan vakmensen, stijgende prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen en groeiende leveringsonzekerheid. Meer en beter gebruik van BIM kan een bijdrage leveren om het bouwproces te stroomlijnen en daarmee efficiënter, sneller en beheersbaarder te bouwen. Xella is al jaren aanjager van een verdergaande digitalisering van het bouwproces.

Xella bim

Toeleveranciers en bouwers werken hard om met elkaar het bouwproces te vereenvoudigen en te versnellen door toepassing van prefab bouwoplossingen en verregaande industrialisatie van de keten. Echter industrialisatie is een traag proces dat pas op langere termijn vruchten afwerpt. BIM biedt daarentegen een werkwijze die nu direct beschikbaar is bij bestaande prefab bouwmethoden en waarvan de voordelen meteen merkbaar zijn, in tijd en in geld. Met de introductie van ons digitaal samenwerkingsmodel blue.sprint biedt Xella haar bouwpartners echte digitale samenwerking in zes heldere stappen, van de overdracht van het BIM-model tot en met de constructiefase.

xella bim

Écht samenwerken betekent voor Xella dat alle expertise wordt ingezet voor de klant en dat samen wordt gekeken naar elke specifieke uitdaging om daar een passende oplossing voor te bedenken die enerzijds de bouwsnelheid verhoogt terwijl aan de andere kant de foutmarge wordt verlaagd. Inmiddels zijn alle Silka, Ytong en Hebel-producten digitaal beschikbaar. Met speciale software zijn zaken als wapening of brandwerendheid digitaal in te geven en kunnen ook berekeningen worden gemaakt. De software is bovendien rechtstreeks gekoppeld aan de productie, zodat de materialen direct geproduceerd kunnen worden. Andere digitale modellen, bijvoorbeeld van toeleveranciers of van de architect zijn direct in te laden. Het grote voordeel: complete en exacte informatie-uitwisseling. Dat werkt stukken beter dan alleen maar te vertrouwen op de afgeleide 2D informatie van 2D CAD systemen. Hoe meer informatie, des te gedetailleerder het virtuele gebouw. En hoe efficiënter het daadwerkelijke bouwproces.

xella bimBlue.sprint is ontwikkeld op basis van onze ervaring met de honderden bouwprojecten die Xella inmiddels vanuit een BIM-systematiek heeft gerealiseerd. De uitgekiende samenwerkingsmethodiek ziet een opdrachtgever of bouwpartner terug in kortere doorlooptijden voor calculatie en bouw, maar ook minder ontwerprevisies, minder verspilling en faalkosten zijn duidelijke toegevoegde waarden. Maar Xella denkt inmiddels ook verder en heeft ook al de eerste stappen gezet om van 3D naar 4D (incl. planning) of 5D (incl. kosteninformatie) te gaan. Ook in de bouwfase zijn belangrijke stappen gezet door de digitale informatie met een Hololens en Augmented Reality te ontsluiten om daarmee de bouw te versnellen en het aantal fouten te reduceren.

Wilt u meer weten over BIM, ga dan naar www.xella.nl/bim