Brandveiligheid parkeergarages onder woningbouw

Artikel delen

Hoe is het met de veiligheid van uw parkeergarage? Die vraag wordt steeds belangrijker, omdat er afgelopen jaren regelmatig branden zijn uitgebroken in parkeergarages onder appartementencomplexen. In veel gevallen bleek de schade van de brand zo groot was dat het gebouw maanden niet bewoonbaar was. Het webinar ‘Brandveiligheid parkeergarages’ op 16 juni 2022 gaat in op deze problematiek. Daarbij wordt ook de whitepaper ‘Brandveiligheid parkeergarages met concrete controlepunten brandveiligheid’ gepresenteerd. BouwTotaal blikt alvast vooruit.

Tekst: Leo Oosterveen (BBN) en Frank de Groot

Afgebrande parkeergarage

Foto: whitepaper ‘Brandveiligheid parkeergarages met concrete controlepunten brandveiligheid’.

Gestapelde woningbouw (appartementen) met een parkeergarage tot 3.000 m2 (deels) onder het gebouw, staat voor een aanzienlijke uitdaging (zie kadertekst). De brandweer is gezien de toenemende risico’s steeds voorzichtiger met binnen blussen. Met het gebruik van meer kunststof aan de auto en de komst van EV’s (Elektrisch laadbare auto’s) ontstaat de situatie dat de brand heftiger wordt en veelal niet binnen afzienbare tijd geblust kan worden. In veel gevallen blijkt de schade van de brand zo groot dat het gebouw maanden niet bewoonbaar is doordat er schade is ontstaan aan de constructie of de vloeren. Maar ook rook- en waterschade in het gebouw en aan de installaties worden vaak onderschat.

De relatie/balans tussen de bouwkundige brandveiligheidsmaatregelen en de gewijzigde brandbestrijdingsdoelstelling door de brandweer is de afgelopen jaren wezenlijk veranderd. De overheid heeft de resultaatgarantie van de brandweer losgelaten: de brandweer heeft slechts nog een ‘inspanningsverplichting’. In dat licht is het de hoogste tijd om uw eigen gebouw eens goed te controleren op het huidige veiligheidsniveau. Wat kan er gebeuren bij een brand en wat is voor de bewoners een acceptabel risico?

Vangneteisen

Veelal wordt gedacht dat een gebouw dat aan het Bouwbesluit voldoet, ook beschermd is tegen een afbrandscenario. Dat is echter een misvatting. De eisen in het Bouwbesluit zijn bedoeld om gebruikers van een gebouw bij brand veilig te kunnen laten vluchten en dat de brandweer gewonden uit een brandend gebouw kan halen. Ook mag een brand niet overslaan naar andere gebouwen. Maar het beperken van gevolgschade aan het gebouw zelf is geen overheidseis. Eenvoudig gezegd: indien een gebouw aan de eisen in het Bouwbesluit voldoet kan het nog gewoon tot de grond toe afbranden. Het bezwijken van de constructie na bijvoorbeeld een brand bij meerdere auto’s in de parkeergarage is een eigenaarsrisico en wordt niet in de overheidseisen meegenomen. Hier moet de eigenaar zelf zorg voor dragen.

Ondergrondse parkeergarage

Wat kun je zelf doen?

Samenvattend zijn branden in parkeergarages veelal heftiger en duren langer. De minimumeisen van de overheid voldoen niet om grote schade aan het gehele gebouw te voorkomen (instorten van gebouwen, en dergelijke). De brandweer heeft een andere taak gekregen en zal de brand in de parkeergarage van buitenaf trachten te blussen. Met de komst van de EV’s is tot slot de kans op langdurige branden toegenomen.

De vraag is natuurlijk wat je als gebouweigenaar kan doen om de gevolgen van brand te beperken. In de nieuwe whitepaper ‘Brandveiligheid parkeergarages met concrete controlepunten brandveiligheid’ worden die vragen beantwoord met talrijke aanbevelingen. Zo kan door bescherming van de constructie worden voorkomen dat een gebouw (tijdelijk) onbewoonbaar wordt of enorm veel rookschade optreedt in de appartementen. Deze ‘bouwkundige brandveiligheid’ is eigenlijk een pakket aan maatregelen – inclusief Bouwbesluit-eisen – met als doel:

 1. Instorten van constructiedelen of gebouw voorkomen.
 2. Brand beperkt houden (klein houden), door branddoorslag te voorkomen.
 3. Uitbreiding van rook voorkomen.
 4. Veilig vluchten mogelijk te maken.
 5. Uitbreiding van de brand buiten het gebouw te voorkomen (brandoverslag).

In GWW Totaal nummer 4 publiceren we de uitkomsten van de webinar.

Ondergrondse parkeergarage

Foto: Buro JP.

Belangrijke oorzaken brand parkeergarage onder woningbouw

 • Anno 2022 is een brand in een parkeergarage heftiger dan vroeger doordat er meer brandbare stoffen in onze voertuigen is verwerkt (onder andere kunststoffen) dan bijvoorbeeld 30 jaar geleden.
 • Waarbij men in het verleden uitging van een autobrand van één tot drie voertuigen, is het tegenwoordig bewezen dat er een kettingreactie langs nabijgelegen voertuigen ontstaat, waarbij auto’s op een afstand tot 4 meter ook kunnen uitbranden. Door deze getrapte brand, duurt de brand langer.
 • Nieuwe typen voertuigen zoals EV’s (Elektrisch aangedreven voertuigen) zijn uiterst moeilijk te blussen. De batterij kan lang doorbranden (meer dan 24 uur).
 • Door de enorme rookontwikkeling tijdens een garagebrand, is het zicht zo beperkt, dat vluchten en het bluswerk extreem gevaarlijk is.
 • Door de kunststoffen in moderne voertuigen komen veel en gevaarlijke giftige gassen vrij.
 • Mede gezien deze gevaren doet de brandweer eigenlijk geen binnen aanval meer, dus gaat men uit van een uitbrandscenario. De overheid heeft de resultaatgarantie van de brandweer losgelaten, de brandweer heeft slechts nog een inspanningsverplichting.
 • De huidige (bouwkundige) brandwerende voorzieningen van een gebouw voldoen meestal niet (meer) aan de laagste minimumeisen voor bestaande bouw.
 • De minimum gestelde eisen (door de overheid) voor zowel bestaande bouw, maar ook voor nieuwbouw, zijn onvoldoende om constructie schade te voorkomen. Na een brand lopen de eigenaren het risico dat het gebouw maanden of zelfs definitief onbewoonbaar wordt.
Parkeergarage

Foto: Rofianda.

Webinar Brandveiligheid parkeergarages

Wanneer: donderdagmiddag 16 juni 2022, 14:00 – 16:00 uur.
Doelgroepen: gebouweigenaren, brandweer, bouw- en woningtoezicht, verzekeraars, architecten en aannemers.

Tevens presentatie Whitepaper brandveiligheid parkeergarages met concrete controlepunten brandveiligheid.

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:

 • 14:00 Opening door de dagvoorzitter.
 • 14:05 Risico’s voor brandweer en bewoners/eigenaren bij parkeergarages onder woongebouwen.

Arjan Barreveld, Brandweer Nederland/VRH.

 • 14:25 Gelegenheid tot het stellen van vragen naar aanleiding van deze presentatie.
 • 14:30 Hoe beïnvloeden toegenomen brandlast en onverwachte brandscenario’s de brandveiligheid van parkeergarages?

Paul de Koning, Efectis.

 • 14:55 Gelegenheid tot het stellen van vragen naar aanleiding van deze presentatie.
 • 15:00 Hoe effectief aan de slag met controlepunten brandveiligheid parkeergarages?

Presentatie white paper.
Jan Peter de Boer, lid Projectteam ECB.

 • 15:25 Gelegenheid tot het stellen van vragen naar aanleiding van deze presentatie.
 • 15:30 Terugblik op de presentaties.
 • 15:40 Gelegenheid tot het stellen vragen naar aanleiding van het gepresenteerde programma.
 • 16:00 Sluiting door de dagvoorzitter.
Brandwerend bekleden plafond parkeergarage

Brandwerend bekleden plafond parkeergarage. Foto: Rockfon.

Inschrijven webinar: https://www.bbn.nu/webinars/