Installatiebranche: 400.000 warmtepompen per jaar

Artikel delen

“De installatiebranche heeft afgelopen jaar 100.000 warmtepompen geïnstalleerd. Dat aantal kan in de komende vier jaar worden opgeschaald naar jaarlijks 400.000 warmtepompen”, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van brancheorganisatie Techniek Nederland. Hij deed dat tijdens een werkbezoek van minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan opleidingsbedrijf IW Nederland in Hoofddorp.

Werkbezoek minister van volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening reikt tijdens zijn werkbezoek aan IW-locatie Hoofddorp de eerste deelcertificaten ‘installeren en in gebruikstellen van hybride warmtepompen’ uit.

De minister heeft tijdens zijn werkbezoek aan IW-locatie Hoofddorp de eerste deelcertificaten ‘installeren en in gebruikstellen van hybride warmtepompen’ uitgereikt. Hij heeft onder meer gesproken met studenten en de opleiders die de energietransitie mogelijk moeten maken. Tijdens de VSK-beurs in mei van dit jaar heeft minister De Jonge aangekondigd dat de hybride warmtepomp vanaf 2026 de norm wordt voor het verwarmen van woningen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 ten minste 1,3 miljoen warmtepompen moeten zijn geïnstalleerd.

Vakbekwame monteurs

Om de technologische transitie naar hybride warmtepompen mogelijk te maken moeten veel vakbekwame monteurs worden opgeleid. Het kabinet wil daarom met onderwijsinstellingen, overheden en sociale partners samenwerken om meer vakmensen op te leiden. Ook om- en bijscholing moet voor nieuwe instromers zorgen in de installatiebranche. Probleem is dat in de techniekbranche een grote vraag is naar vakmensen. Het is volgens Terpstra één van de grote uitdagingen van de energietransitie om voldoende jonge mensen te interesseren voor een loopbaan in de techniek.

Opleidingsbedrijf IW Nederland zegt, bij monde van voorzitter Ronald Olij, klaar te zijn voor de uitdaging die voorligt om de energietransitie mogelijk te maken: “Wij kunnen mensen snel en adequaat opleiden. Onze grootste uitdaging is het om te werken aan onze zichtbaarheid zodat we bij mensen die voor een loopbaankeuze staan in beeld komen. We hebben een sterk verhaal over baanzekerheid, loopbaanperspectieven, goede arbeidsvoorwaarden en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Daar zal het niet aan liggen.”

IW Noord-Holland, waar de minister op werkbezoek is geweest, werkt in het scholingsproject voor de installatie van warmtepompen onder andere samen met MBO opleiders als het Amsterdamse ROCvA en een aantal Noord-Hollandse installatiebedrijven. Deelnemende bedrijven, waaronder Feenstra, Breman, Eneco en Bonarius, bieden studenten opleidingsplekken aan waar ze hun kennis van de warmtepomptechnologie in de praktijk kunnen brengen.