Nieuwe vluchtdeuren voor totale RAI complex

Artikel delen

Na een voorbereiding van meer dan een jaar worden in 2023 102 brandwerende deuren in het RAI complex in Amsterdam vervangen. De oude brandwerende rolluiken konden niet als vluchtdeur gebruikt worden. Een omvangrijk project dat tussen alle geplande beurzen en evenementen door wordt uitgevoerd. “Als het goed is, merkt geen bezoeker iets van de werkzaamheden, die zorgvuldig rondom alle reguliere activiteiten in het beursgebouw gepland zijn”, zegt Paul de Koning, Business Developer Manager van Efectis, al jarenlang betrokken bij de brandveiligheidsvraagstukken van de RAI.

Vluchtduren RAI AmsterdamVanuit de afdeling Expertise zijn de specialisten van Efectis betrokken bij alle grootschalige verbouwingen van het RAI complex en bewaken de bouwkundige brandveiligheid. De Koning: “De kenmerkende Europahal uit de jaren ’60 is in de decennia daarna uitgebreid met meerdere grote en kleine hallen, entrees en corridors. Om al die hallen nog efficiënter te kunnen gebruiken moet er verbouwd worden. Benthem Crouwel Architecten heeft er voor gezorgd dat er met de nieuwe deuren een meer uniforme uitstraling van het RAI complex ontstaat. De bouwkundige inpassing is een grote uitdaging voor alle betrokken partijen.”

Veilige vluchtroutes

De RAI heeft per hal onderzocht wat de meest optimale bezetting is. Een van de uitkomsten was dat de vluchtwegen aangepast en vergroot dienden te worden. Efectis heeft het technisch ontwerp van deze nieuwe vluchtdeuren gemaakt. “Daarbij speelt ook de inpassing in de bestaande constructie een belangrijke rol. Verspreid over de hallen heeft het RAI complex 102 vluchtdeuren, waarvan zich een groot deel op de overgangen tussen de verschillende hallen bevindt. Omdat die hallen later aan het beursgebouw zijn toegevoegd, is overal de constructie weer net anders. Het is gelukt om de productie van de deuren te standaardiseren. Volgende stap is om het ontwerp van Benthem Crouwel Architecten en Efectis te vertalen naar alle afzonderlijke locaties.”

Tien deelprojecten

Belangrijke voorwaarde die de RAI aan de uitvoering van het project stelt, is dat de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden zonder dat ze de beurzen, congressen en evenementen in het complex in de weg zitten. Dit vergt een goede voorbereiding en een goede onderlinge samenwerking. Bovendien is het omvangrijke project opgedeeld in tien deelprojecten. “Zo kunnen we de doorlooptijd per project zo kort mogelijk houden en zorgen dat de RAI organisatie zo min mogelijk merkt van de werkzaamheden in de hallen.”

“We zijn onderdeel van het projectteam met daarin, naast onze engineers, de architect, de fabrikant van de vluchtdeuren, de bouwkundig aannemer, de installateur en alle betrokkenen vanuit de RAI organisatie. Onvoorziene zaken kunnen wij niet voorkomen, maar met deze aanpak kunnen vertragingen in het werk tot het absolute minimum beperkt worden. Het blijft echter altijd spannend, wat het werk ook zo leuk maakt.”

Vluchtdeuren hal RAI

Succesvolle pilot

Inmiddels is een succesvolle pilot uitgevoerd en is men volop bezig met de voorbereidingen voor de werkzaamheden in 2023. De fabrikant van het deursysteem heeft in het verleden de deuren getest. “Het ontwerp is getest en beoordeeld, inclusief zaken als scharnieren en andere toebehoren. De nieuwe deuren voldoen hiermee weer aan de gestelde eisen”, zegt De Koning. Op deze manier is gewaarborgt dat men ook in de toekomst veilig kan vluchten en het complex gecompartimenteerd kan worden bij brand en rook. Dankzij de nieuwe vluchtdeuren en -routes kan de RAI bovendien blijven voldoen aan de nog steeds toenemende vraag en kan het complex nog meer bezoekers ontvangen.

Efectis
www.efectis.com