Dakmeter 2021: tendensen in daken

Artikel delen

Na aandringen van veel marktpartijen binnen de dakenbranche is vanuit een vragenlijst, die verspreid is binnen vertegenwoordigers van diverse sectoren binnen de dakenbranche, de nieuwste Dakmeter 2021 samengesteld. Blijkens de aangeleverde gegevens van producenten, overkoepelende organisatie en brancheorganisatie wordt het gevoel bevestigd dat het de afgelopen jaren uitzonderlijk goed is gegaan op de daken.

Tekst: Erik Steegman, Kiwa BDA Testing & Advies

Multifunctionele daken bij project Fenix loods in Rotterdam.

Multifunctionele daken bij project Fenix loods in Rotterdam.

In 2008 startte Albert F. van den Hout, toenmalige directeur van BDA Dakadvies (tegenwoordig Kiwa BDA) en hoofdredacteur van Dakenraad met de Dakmeter. Samen met vertegenwoordigers uit de dakenbranche werden jaarlijks, middels een enquêteformulier de tendensen samengesteld tot het jaar 2016. Na het overlijden van Albert in 2017 is op aanvraag van de markt nog één keer de Dakmeter door ing. Frank de Groot, toenmalige hoofdredacteur van de Dakenraad, samengesteld in 2018.

Gestegen oppervlak

Belangrijkste wapenfeit: een verdere stijging van het totale oppervlak aangebrachte gesloten dakbedekkingssystemen per jaar. Dit oppervlak steeg van een dieptepunt van 14 miljoen m² in 2014 naar 18 miljoen m² in 2016 en uiteindelijk na de crisisjaren tot 24 miljoen m² in het jaar 2018. De Corona-crises had weinig invloed op de bouw. In 2021 staat de teller op 27 miljoen vierkante meter in renovatie en nieuwbouw aangebrachte vierkante meters gesloten dakbedekking. Daarvan is naar schatting 60% aangebracht binnen de renovatiemarkt en 40% binnen de nieuwbouw. Het totale oppervlak van daken voorzien van gesloten dakbedekkingen in Nederland ligt inmiddels op een geschatte 460 miljoen m2.

Materiaalsoorten

De algemene tendens is dat het aandeel in vierkante meters van de specifieke soorten materiaal allemaal de afgelopen drie jaar gestegen zijn. De percentages tussen de hoofgroep bitumen 55,5% en kunststof 44,5 % is in het voordeel van kunststof vanaf 2018 met 3% gestegen. Met name PVC en TPO zijn de grootste stijgers in percentage met ruim plus 5% samen. Dit komt wellicht ook weer vanwege de bouw van wederom grote distributiecentra in het afgelopen jaar, waar met name de PVC en TPO markt duidelijk van profiteert. De hoeveelheid EPDM is met 25% gestegen, maar blijft in onderverdeling tussen de dakbanen onderling op een percentage van krap 20% stabiel aandeel steken.

De hoeveelheid APP dakbanen is vanaf 2018 gestegen met 1,8 miljoen m², waarbij wel het aandeel APP- dakbanen zakte van 51% naar krap 44,5%  Binnen deze groep profiteert de stijgende hoeveelheid SBS dakbaan (wortelvast voor daktuinen) en de POCB/ APAO dakbaan voor een deel van deze daling met plus 3%. Voor het andere deel zijn het toch de PVC en TPO dakbanen binnen de kunststof markt die stegen met 5%.

Cirkeldiagram

Cijfermatig

De onderverdeling van de belangrijkste toplagen van gesloten dakbedekkingssystemen op een totaal van ruim 27 miljoen m2 is voor zowel de renovatie- (55% aandeel) als nieuwbouwmarkt (45% aandeel):

Bitumen totaal 55,5%: 15 miljoen vierkante meters onderverdeeld in:

 • APP-dakbanen 44,5 %: 12 miljoen m2.
 • SBS-dakbanen 6,6 %: 1,8 miljoen m2.
 • POCB-/APAO-dakbanen 3,7 %: 1 miljoen m2.
 • Bitumen latex 0,6%: 0,2 miljoen m2.

Kunststof totaal 44,5 %: rond de 12 miljoen vierkante meters onderverdeeld in:

 • EPDM-dakbanen 19,3%: 5,2 miljoen m2.
 • PVC-dakbanen 15,2 %: 4,1 miljoen m2.
 • TPO-dakbanen 5,6 %: 1,5 miljoen m2.
 • Vloeibare kunststoffen 2,6 %: 0,7 miljoen m2.
 • Overigen: PIB, ECB en EVA: 1,8 %- 0,5 miljoen m2.

Dakbedekkingssystemen

De dakbedekingssystemen worden zoals al jaren te doen gebruikelijk op de Nederlandse markt als volgt verdeeld:

 • 60% mechanisch bevestigd.
 • 20% gekleefd (gedeeltelijk of volledig).
 • 20% losgelegd en geballast.

Hierbij de kanttekening dat het markaandeel van mechanisch bevestigde systemen ten opzichte van de gekleefde systemen met 5 % is gestegen ten opzichte van 2018.

Dakisolatie

Het verlegde oppervlak aan dakisolatiematerialen is circa 16 miljoen m², onderverdeeld in:

 • PIR 55%.
 • EPS 25%.
 • MWR 15%.
 • Overigen (CG, C-EPS, XPS) 5%.

De isolatiebranche profiteert sterk van de energietransitie en maatregelen tegen oplopende kosten voor energieverbruik. Dit komt vooral door de aangetrokken nieuwbouwmarkt in 2021 en tevens de grote opgave bij woningcorporaties om de energieprestatie van het bestaande woningbezit te verbeteren. Daarbij wordt inmiddels standaard na-isolatie op het dak aangebracht wanneer de dakbedekking wordt vervangen. Dit heeft ook tot gevolg dat het mechanisch bevestigen van daken en losliggende, geballaste daken aan aandeel wint, ten opzichte van volledig verkleefde daken. Met name de PIR industrie heeft door de geringere toevoeging van dikte met een goede isolatiewaarde hier duidelijk profijt van. De PIR markt steeg met 12 procent ten opzichte van de EPS isolatiemarkt die in de afgelopen drie jaar 16 % daalde. Ook het benutten van daken voor energieopwekking zal steeds meer zorgen voor een verschuiving van toegepaste isolatiematerialen. De C-EPS (cementgebonden drukvaste isolatiemortel) profiteert duidelijk van toepassingen, zoals multifunctioneel dakgebruik, retentiedak en ook het fenomeen afschotcorrectie binnen de renovatiesector.

Multifunctioneel dakgebruik

Een nieuwe vraag waarop antwoord is gegeven vanuit energie- en groenmarkt is de vraag hoe groot het aandeel zogenaamde multifunctionele daken inmiddels is. Aangegeven wordt dat rond de 2,7 miljoen m² wordt voorzien van een gebruiksdak op het totaal van de 27 miljoen m². Hierbij wordt het nieuwe meubilair vaker op nieuwbouwdaken dan renovatiedaken bedacht, met PV zonne-energie wellicht als enige uitzondering

 • PV: 60 %.
 • Groen/ Biodiversiteit/ Retentiedak: 30%.
 • Verblijfsruimte, Parkeerdak: 10%.

Verwachtingen 2022

Een punt van zorg is het oplopende tekort aan dakdekkers en langere levertijden, maar ook de enorme stijging van de prijs van dakmaterialen, de afgelopen jaren. Door de stijging van de totale bouwkosten zijn er al diverse plannen voor projecten verschoven of in zijn geheel stop gezet. Ook wordt een verwachting uitgesproken dat vanaf Q4 2022 er een dalende tendens zal komen in omzetten: toch een duidelijke significante terugval met een dalende bouwconjunctuur.

De gemiddelde levensduurverwachting van daken met gesloten dakbedekking is meer dan twintig jaar, maar daarvoor is het wel noodzakelijk dat er periodiek reinigend en correctief onderhoud wordt uitgevoerd. Door de specialisatie van bedrijven binnen de onderhoudsmarkt (Kiwa- VGO keur conform ERL 002) waarbij dakdekkersbedrijven samenwerken met onder andere corporaties op basis van RGS (Resultaat gericht samenwerken) is een grote vaste markt ontstaan voor het planmatig onderhoud. Ook zijn verhoogde eis ten aanzien van energielabel binnen vastgoed van MKB (uiterlijk 2023 energielabel C) en de verhoging van de eisen ten aanzien van warmteweerstand bij nieuwbouw en renovatie belangrijke ontwikkelingen op isolatiegebied.