Den Haag Update

Actueel
Artikel delen

Rookmelderweigeraars in ongelijk gesteld

Opvallend bericht bij RTV Oost in december 2022. Woonstichting Sint Joseph mag rookmelders plaatsen in vier woningen van huurders die geen melder willen. Dat heeft de rechtbank bepaald. De Almelose stichting mag nu zonder toestemming van deze ‘rookmelderweigeraars’ naar binnen om de melders te plaatsen, zegt een woordvoerder van Sint Joseph tegen RTV Oost.

Rookmelder op het plafond

Sinds 2003 is voor nieuwbouwwoningen het plaatsen van rookmelders verplicht. Maar nu zijn sinds 1 juli 2022 ook in bestaande woningen rookmelders noodzakelijk. Helaas wil niet iedereen er een. Zo had woonstichting Sint Joseph uit Almelo te maken met tachtig huurders die aanvankelijk niet meewerkten aan het plaatsen van een rookmelder. Het bleek afgelopen zomer bijvoorbeeld lastig om in contact te komen met tientallen huurders over het plaatsen van een rookmelder. Ze reageerden niet op brieven en waren tijdens huisbezoeken niet altijd thuis. Huurders die wél in contact met de corporaties zijn, maar gewoonweg geen rookmelder wilden, gaven uiteenlopende redenen op. Volgens RTV Oost weigerden zij de apparaten uit vrees voor spionage of straling, of ze wilden geen vreemden over de vloer hebben. Ook gaf men aan binnen te willen roken of men zag de ernst ervan domweg niet in.

De rechter bepaalde eind juli 2022 dat huurders verplicht moesten meewerken, waarna het grootste deel alsnog overstag ging. Toch bleven vier huurders onbereikbaar voor de woonstichting. Voor Sint Joseph zat er daarom niet anders op dan naar de rechter stappen, die de woningbouwvereniging gelijk gaf. De huurders moeten daarnaast de proceskosten van ruim 870 euro per huurder betalen. Een dure weigering dus.

De woonstichting is blij dat de rechter vindt dat het plaatsen van rookmelders valt onder het noodzakelijk onderhoud: “Het is voor de veiligheid van de bewoners én medebewoners in een woongebouw van groot belang dat er rookmelders aanwezig zijn.” De rechter deed uitspraak in een individueel geval. St Joseph gaat nu opnieuw in gesprek met de andere huurders die nog geen toegang hebben verleend. Mochten daar huurders tussen zitten die blijven weigeren, dan zal de woonstichting weer naar de rechter stappen.

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal

BouwTotaal