Wat is een handbrandmelder en waar moet deze aan voldoen?

Artikel delen

Een handbrandmelder is een apparaat waarmee een persoon handmatig een alarm kan activeren om aan te geven dat er brand is. Het vormt als primaire waarschuwingsunit een belangrijk onderdeel van de brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw en moet aan een aantal vereisten voldoen om effectief te zijn:

Handbrandmelder

1. De locatie

HandbrandmelderDe handbrandmelders  moeten gemakkelijk te bereiken zijn, zodat ze geactiveerd kunnen worden als dit nodig is. Ze dienen op strategische plekken op een hoogte tussen 0,90 en 1,5 meter vanaf de vloer in een gebouw te worden geplaatst. Bij voorkeur worden de handbrandmelders binnen 2 meter van een brandslanghaspel geplaatst.

Indien er in (een deel van) een gebouw geen brandslanghaspels aanwezig zijn, moeten de handbrandmelders op bereikbare plaatsen in de verkeersroutes worden geplaatst, zoals bij (nood)uitgangen, trappenhuizen en draagbare brandblusmiddelen en wel zo dat deze vanaf iedere plaats in het gebouw binnen 30 meter bereikbaar zijn.

Op de plek waar een mondelinge of telefonische brandmelding kan worden ontvangen en verwerkt (zoals een receptie of portiersloge) moet binnen 5 meter een handbrandmelder te worden geplaatst.

2. Zichtbaarheid en herkenbaarheid

Een handbrandmelder moet duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn, zodat mensen het snel kunnen vinden in geval van nood.

3. Bedienbaarheid

De handbrandmelder moet eenvoudig te bedienen zijn door aanwezigen, hiervoor mag geen specialistische kennis of gereedschap vereist zijn.

4. Alarmmelding

De handbrandmelder moet een luid alarm of sirene activeren zodra deze wordt geactiveerd, zodat iedereen in de buurt weet dat er sprake is van een noodsituatie.

5. Storing en sabotagedetectie

De handbrandmelder moet in staat zijn om storingen of sabotage te detecteren en hiervan melding te maken.

6. Onderhoud

De handbrandmelder moet regelmatig worden onderhouden en getest om ervoor te zorgen dat deze naar behoren werkt wanneer dat nodig is.

7. Voldoen aan wet- en regelgeving

Handbrandmelders moeten voldoen aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid en brandbeveiliging. De eisen rondom een handbrandmelders zijn vastgelegd in de EN54-11. Volgens de Nederlandse norm, de NEN 2535, mogen alleen handbrandmelders met een directie werking worden gebruikt (type A). Handbrandmelders moeten zijn uitgevoerd in de kleur rood.

VPS FireAlert handbrandmelder

De draadloze handbrandmelders die onderdeel uitmaken van het VPS FireAlert-systeem zijn gecertificeerde, niet-automatische melders, waarbij een brandmelding in één handeling met de hand kan worden gegeven. De VPS FireAlert handbrandmelders zijn uitgerust met een flitslicht en slow-whoop (96 dB). Door het indrukken van het kunststof ruitje wordt een microschakelaar in de handbrandmelder bediend waardoor de brandmeldinstallatie wordt geactiveerd. De handbrandmelder zorgt ervoor dat een beginnende brand snel gemeld wordt, zodat aanwezige personen (zoals bewoners of personeel) gealarmeerd worden en de locatie tijdig kunnen verlaten. Hulpdiensten kunnen snel worden ingeschakeld en de schade als gevolg van de brand kan worden beperkt.

Een  brandmelding van een handbrandmelder hoeft volgens de norm niet altijd de locatie van de brand aan te geven. De VPS FireAlert handbrandmelders worden geadresseerd geïnstalleerd en bij activering op het VPS FireAlert basisstation weergegeven, waardoor snel de juistheid van de melding kan worden geverifieerd. De handbrandmelder zal in de alarmtoestand blijven totdat het indrukte ruitje met behulp van een specifiek bijgeleverd sleuteltje is hersteld.

Handbrandmelder

Volwaardige tijdelijke brandbeveiliging

De handbrandmelder vormt samen met het basisstation, de optische rookmelder, de thermische melder, de interface, de link en VPS React een volwaardige oplossing voor tijdelijke brandbeveiliging. Met de verschillende componenten maken wij een configuratie die past bij uw locatie en conform uw brandveiligheidsplan. VPS FireAlert is inzetbaar op elke locatie waar (al dan niet tijdelijk) geen installatie beschikbaar is om personeel, bezoekers en materialen te beschermen tegen de risico’s van brand. Bekijk onze projecten en ontdek welk type locaties zijn uitgerust met het VPS FireAlert-systeem.

VPS
www.vpsbrandbeveiliging.nl