Faay tekent voor circulaire samenwerking

Artikel delen

Een voormalig kantoorpand in Alkmaar wordt tijdelijk gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Daarna wordt het pand weer in oude staat opgeleverd. De wanden van Faay zijn zo toegepast dat ze dan geschikt zijn voor hergebruik. Faay Vianen gaf hiervoor een hergebruikgarantie af.

Transformatie voormalig bankkantoor

De ombouw van het voormalige bankkantoor van Athora Netherlands tot vluchtelingenopvang is gerealiseerd door K_Dekker bouw & infra uit Warmenhuizen. De Gemeente Alkmaar wilde de tijdelijke opvang in bouwteam realiseren en nodigde in een meervoudige onderhandse aanbesteding drie aannemers uit om met plannen te komen. Ze moesten bij hun inschrijving aangeven hoe ze de samenwerking vorm wilden geven, hoe ze de planning wilden halen én hoe ze circulariteit vorm wilden geven. Dat laatste vooral vanwege het tijdelijke karakter, waarbij het pand uiteindelijk weer in oude staat teruggebracht moet worden.

K_Dekker besloot om in te schrijven met een behoorlijk uitgewerkt werkplan. Dat was een gok, vertelt projectcoördinator Marjanne Gieling van K_Dekker. “Dan ga je een nul of juist een tien scoren.” Uitgangspunt van het plan was het voorkomen van grote ingrepen. “Die kosten eerst veel geld om ze uit te voeren en later weer om het pand in oude staat terug te brengen.”

Transformatie voormalig kantoor tot opvanglocatie

Op zoek naar partners

Om de inschrijving op die manier in te kunnen vullen, ging het bedrijf op zoek naar partners. “We zochten vooral een partij die flexibel en snel de wanden zou kunnen realiseren, want dat was de grootste component in het project. We kwamen daarvoor uit bij Faay, met de duurzaamste wand van Nederland.” Die duurzaamheid is aangetoond op basis van de MKI-score in de MPG.

K_Dekker kwam als winnaar uit de bus en mocht het project dus op de voorgenomen wijze realiseren. Daarbij zijn woon/slaapkamers ingebouwd in de voormalige open kantoortuinen. In de kelder van het gebouw zijn badkamers gerealiseerd. Het bestaande bedrijfsrestaurant is omgebouwd tot gezamenlijke eetruimte met 25 individuele keukens, waar de bewoners zelf kunnen koken.

VP70 wandpanelen

De inbouw van de woon/slaapkamers is gerealiseerd met de VP70 wandpanelen van Faay, aangebracht door onderaannemer Vellinga Project Realisatie uit Zoetermeer. De milieuvriendelijke prefab elementen hebben een kern van vlas en een toplaag van gips. Vlas neemt CO2 op en zorgt bovendien voor een gezond en prettig binnenklimaat. De vlaskern in de wand zorgt tevens voor enorme stabiliteit en constructieve sterkte, hoge stootvastheid, geluidwerendheid, een goede brandwerendheid en bijzonder hoge schroefvastheid (100 kg per spaanplaatschroef, 120 kg per houtdraadbout, zonder pluggen) over het gehele oppervlak. De wand bevat om de 20 centimeter een leidingschacht voor elektradoorvoer en is snel te monteren middels een veer- en groefverbinding.

Om de ingreep zo beperkt mogelijk en reversibel te houden, heeft K-Dekker het bestaande systeemplafond in de kantoortuinen intact gelaten. Er is een extra bandraster in het plafond aangebracht waar de bovenregel van de Faay-wandpanelen aan kon worden bevestigd. Boven het systeemplafond is een drukschot geplaatst om rookverspreiding tegen te gaan. De benodigde brand- en rookcompartimentering is vastgesteld in nauw overleg met de Veiligheidsregio.

Transformatie voormalig kantoorpand

Niet verlijmd en gesausd

Met oog op hergebruik van de wanden zijn de panelen niet verlijmd in de veer- en groefverbinding. Constructief is dat ook niet nodig. Ook zijn de wanden in dit geval niet gesausd. De wand is in aanzien van zichzelf al netjes en strak. De zeer smalle naadjes tussen de wanden bieden een rustig, ritmisch lijnenspel dat gezien mag worden.

In dit project zijn de leidingschachten in de wanden gebruikt voor het aanbrengen van de schakelaars. Het pand was rondom voorzien van een kabelgoot met wandcontactdozen. Die zijn voldoende voor verlichting en opladen van mobiele telefoons en dergelijke. Waar extra voorzieningen nodig waren is veelal gekozen voor opbouw.

Transformatie voormalig kantoor tot opvanglocatie

Omgangsregels

Dit alles met het doel om beschadigingen van de wandpanelen zo veel mogelijk te voorkomen en hergebruik mogelijk te maken. K_Dekker heeft ook ‘omgangsregels’ opgesteld in overleg met de gemeente Alkmaar, zodat de wanden ook in de gebruiksfase zo min mogelijk beschadigen. Overigens zijn beperkte beschadigingen geen probleem. Bij hergebruik in een volgend project zullen de panelen toch worden afgewerkt en bijvoorbeeld worden gestuukt.

Wie de wanden na beëindiging van de vluchtelingenopvang gaat hergebruiken staat nog open. Een mogelijkheid is dat de Gemeente Alkmaar of opvangorganisatie COA de wanden in een volgend project hergebruiken. Voor K_Dekker is hergebruik wat lastig, met name omdat niet bekend is wanneer de wanden weer vrij komen en het bedrijf niet de ruimte heeft voor opslag van de wanden. Dat de wanden hergebruikt gaan worden, staat echter vast. De hergebruikgarantie is inmiddels getekend. Faay kende al de terugnamegarantie waarbij ingenomen panelen worden gerecycled, maar hergebruik gaat duidelijk een stap verder. Die stap sluit zeer goed aan bij de ambitie van Faay om een 100% circulair, modulair en biobased wandsysteem op de markt te brengen en in de toekomst te allen tijde storten of verbranding van gebruikte wanden te voorkomen.

Faay
www.faay.nl/