Zo ga je om met wanbetalers in de bouw

Artikel delen

Na de levering van een groot aantal bouwmaterialen, of de realisatie van een eerste mijlpaal in een bouwproject blijft het stil; de afnemer betaalt de rekening niet. In de bouwsector kan een wanbetaler al snel leiden tot een financiële strop van vele duizenden euro’s. Daar waar je als aanbieder geacht wordt de rekeningen van je eigen leveranciers tijdig te betalen. Hoe ga je als aannemer of leverancier van bouwmaterialen om met wanbetalers in de bouw? Is het inschakelen van een incassobureau bij Juristu of een vergelijkbare partij de beste eerste stap? Waarop moet je in dit geval letten? Dit artikel biedt je het antwoord op dergelijke vragen, waar steeds meer bouwbedrijven mee te maken hebben.

Inschakelen van een gerechtsdeurwaarder niet direct mogelijk

Het inschakelen van een incassobureau en deurwaarder kan een langdurig traject met zich meebrengen. Waar een incassobureau een niet-betalende partij een eerste betalingsherinnering en aangetekende aanmaning toe kan sturen, is het inschakelen van de deurwaarder pas mogelijk na toestemming van de rechter. Een rechter moet jouw organisatie als schuldeiser hebben aangemerkt, voordat deze de deurwaarder het recht geeft diens bevoegdheden te gebruiken. Tot die bevoegdheden behoort het beslag leggen op de eigendommen van een wanbetaler in de bouw. In het geval van een particuliere afnemer kan het gaan om beslag op banktegoeden. Zo vergroot je de kans dat een openstaande rekening alsnog betaald wordt.

Onderzoek toont aan dat bouwsector kampt met groot aantal wanbetalers

Eerder onderzoek van Atradius toont aan dat het aantal bedrijven in de bouw wat kampt met wanbetalers groot is; circa de helft van de bedrijven in de bouw, van leveranciers van bouwmaterialen tot aannemers en producenten van machines, heeft al eens te maken gehad met wanbetalingen. Niet alleen is het aantal wanbetalers groot in deze sector. Ook ziet men dat betalingen steeds langer op zich laten wachten, wat de financiële stabiliteit van aanbieders in gevaar kan brengen. Zoals eerder aangehaald werd, dient een aanbieder de rekeningen van diens eigen leveranciers immers op tijd te betalen.

Houd rekening met afschrijvingen in de bouw

Om een verzwakte financiële stabiliteit als gevolg van wanbetalers te voorkomen, wordt het organisaties in de bouw sterk aangeraden rekening te houden met afschrijvingen. Deze afschrijvingen kunnen gecompenseerd worden door een reserve aan te leggen in de boekhouding. Zo wordt voorkomen dat de liquiditeitspositie van een organisatie onder steeds hogere druk komt te staan door het niet betaald krijgen van rekeningen.