Eerste gevelbordje Wecycle inleverpunt voor bedrijven

Artikel delen

Metaalrecyclers die deelnemen aan de Stimuleringsregeling van Stichting OPEN zijn een officieel Wecycle inleverpunt voor bedrijven. Zij nemen dan elektrisch afval – zoals elektrisch gereedschap – aan van bedrijven en houden dit apart en zorgen dat het bij een CENELEC-verwerker terechtkomt. Waar gewenst ontvangen zij vanaf nu een gevelbordje om op te hangen bij de ingang. Het eerste bordje werd 26 oktober officieel uitgereikt aan Gabriël van Seumeren van Prometaal door Steven van Eijck van Stichting OPEN.

Steven van Eijck, Stichting OPEN (links) reikt het gevelbordje uit aan Gabriël van Seumeren, Prometaal.

Steven van Eijck, Stichting OPEN (links) reikt het gevelbordje uit aan Gabriël van Seumeren, Prometaal.

Als Wecycle inleverpunt nemen metaalrecyclers elektrisch afval aan van bedrijven en houden dit apart. Dit afval moet zoveel mogelijk compleet en onbeschadigd zijn: dus bedrijven moeten dit elektrisch afval niet verder beschadigen of demonteren, verknippen, vermengen of stekkers eraf halen. De metaalrecyclers slaan het op en transporteren het naar een CENELEC / bij Stichting OPEN aangesloten verwerker. De metaalrecyclers stellen zich open als inleverpunt voor bedrijven en worden vermeld op www.wecyclevoorbedrijven.nl.

Bijdrage aan doelstellingen

Hiermee leveren deze metaalrecyclers een positieve bijdrage aan het behalen van de doelstellingen op het gebied van gescheiden inzameling en verwerking van elektrisch afval en de circulaire economie. Hiervoor zet Stichting OPEN haar sterke merk Wecycle in. Dit merk is zowel bij consumenten als bedrijven bekend om haar locaties waar elektrisch afval op een verantwoorde manier kan worden afgegeven. Steven van Eijck, voorzitter Stichting OPEN: “Zo’n 60% van de metaalrecyclers is nu Wecycle-inleverpunt voor bedrijven. Een prachtig begin! We nodigen meer metaalrecyclers van harte uit om zich aan te sluiten!”

Eerste Wecycle voor bedrijven-bordje

“Door deel te nemen aan onze Stimuleringsregeling bereiden de metaalrecyclers zich niet alleen voor op de toekomstige afgifteplicht, maar profiteren ze ook van de financiële voordelen die de regeling biedt”, vervolgt Steven van Eijck, voorzitter Stichting OPEN. Eén van de metaalrecyclers die al een tijd deelneemt aan de regeling en het eerste Wecycle inleverbordje ontving, is Prometaal. De organisatie bestaat dertig jaar en staat bekend als een innovatieve metaalrecycler.

De ontwikkelingen rond elektrisch afval zijn door Prometaal vanaf het begin voortvarend aangepakt. “We begrijpen het belang om deze stroom apart te houden”, aldus Gabriël van Seumeren. “We willen deze graag blijven innemen en bedrijven in onze regio (Utrecht) de mogelijkheid bieden om hun elektrisch afval lokaal op de juiste wijze af te voeren.”

Over Stichting OPEN en Wecycle

Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) is, namens alle producenten van elektrische apparaten in Nederland, verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van elektrisch afval. Het doel is om de wettelijke inzameldoelstelling te behalen én elektrisch afval circulair te maken. Dit doet de stichting samen met de inzamel-, sorteer- en recyclepartners. Onder de naam Wecycle voert de stichting campagnes om de inzameling en recycling van elektrisch afval te stimuleren. Consumenten en professionals kunnen hun elektrisch afval gratis inleveren bij één van de duizenden Wecycle-inleverpunten door het hele land. De punten zijn te vinden op www.wecycle.nl.