Brandtesten reduceren door toepassing van ExAps

Artikel delen

Nadat de Europese Raad van Accreditatie besloot dat ExAps ook geaccrediteerd mogen worden, staan inmiddels sinds november vorig jaar, 23 ExAps, Extended Applications, op de accreditatiescope van Efectis (volgens EN ISO/IEC 17025:2017). Uitbreiding van de toepassing van testresultaten van brandwerendheids- en/of rookwerendheidsproeven geven meer ruimte om een veilig gebouw te ontwerpen, met aandacht voor relevante constructieve veiligheidsaspecten.

Voor testresultaten gebaseerd op de volgende testnormen: EN 1364-1, EN 1364-2, EN 1364-3, EN 1365-1, EN 1366-2, EN 1366-3, EN 1366-4 EN 1634-1 en EN 1634-3 kan Efectis Nederland de toepassing van het testresultaat uitbreiden.

Dankzij deze Extended Application normen kan Efectis voor klanten testprogramma’s opzetten om zo optimaal mogelijk te testen. Hierdoor kan het aantal testen afnemen. De Extended Application normen zijn vooral interessant voor klanten die bijvoorbeeld constructies willen vergroten of constructie onderdelen willen variëren, zoals sloten en scharnieren.

Bij Efectis wordt al sinds 2012 met ExAps gewerkt. In ExAps staan de uitbreidingsregels voor bepaalde testresultaten van verschillende constructies beschreven. Wanneer bijvoorbeeld een deurconstructie wordt getest bij Efectis volgens de testnorm van deuren, kan er een bepaalde brandwerendheid worden behaald. Dit kan bijvoorbeeld 60 minuten zijn. Zo’n deurconstructie kan in aanmerking komen voor verschillende (constructie)uitbreidingen met behulp van de Extended Application norm. Indien een overwaarde van de brandwerendheid wordt behaald kunnen verschillende constructie onderdelen zelfs worden vergroot.

In het brandlaboratorium van Efectis worden brandwerendheids- en rookwerendheidstesten gedaan op onder meer raam- en deurconstructies van hout, staal en metaal, en roldeuren en rolluiken. Van deze testen worden testrapporten gemaakt die gebruikt kunnen worden voor een classificatie document. In dit classificatiedocument wordt de behaalde brandwerendheid en/of rookwerendheid opgenomen. Het classificatie document wordt opgesteld volgens de Europese norm om constructies in te delen op brandwerend- en rookwerendheid. Door de accreditatie van Efectis voor ExAp normen vallen ExAp rapporten nu automatisch onder accreditatie. Een ExAp rapport wordt opgenomen in een classificatie document tezamen met het resultaat van een brandwerendheids- en/of rookwerendheidstest. De meerwaarde van het toevoegen van een ExAp rapport is dat het uitgebreide toepassingsgebied van de constructie beschreven staat in het classificatiedocument. Vanwege de accreditatie kan er niet meer getwijfeld worden aan de juistheid, kwaliteit en toepassingen van de beschreven uitbreidingen. Het classificatiedocument is essentieel voor een fabrikant om aan te tonen welke mogelijkheden toegepast mogen worden voor zijn producten. Dit in tegenstelling tot een beoordeling die alleen een nationale reikwijdte heeft en geen formele status is.

Exap classificatie

Slim kiezen

De manier van bouwen en construeren verandert en dat kan gevolgen hebben voor zaken als brandwerendheid en rookdoorlatendheid. Voor heel veel veranderingen aan constructie onderdelen zijn regels opgesteld binnen de ExAp normen. Het is van belang, om samen met de klant, slimme keuzes te maken welke onderdelen noodzakelijk zijn om een zo groot mogelijk marktbereik voor de klant te behalen. Uitgangspunt is de stip op de horizon van de klant. Door het toepassen van de ExAp regels in combinatie met de wensen van de klant is het mogelijk om het aantal testen te reduceren. Dit bespaart veel tijd zodat producten sneller op de markt gezet kunnen worden.

Dat is de basis voor een slim gekozen testplan. Met de gemaakte keuzes, wordt het testplan in kortere of langere tijd uitgevoerd om de ExAp rapportage van input te voorzien. De behaalde testresultaten en daarmee de voortkomende uitbreidingen worden hiermee verantwoord.

Herziening van normen

De Europese normen zijn door veranderende regelgeving in combinatie met inzichten in de bouw of architectonische wensen geen statische documenten. De noodzakelijke veranderingen moeten gedragen worden door verschillende partijen. Om de veranderingen door te voeren zijn er normcommissies in het leven geroepen. Efectis zit samen met andere laboratoria uit Europa en brancheverenigingen in commissies die de Europese normen onderhouden. Hierdoor worden de belangen van iedere partij afgewogen en in de normen verwerkt. Als gevolg hiervan zijn niet alleen de testnormen maar ook de ExAp normen aan veranderingen onderhevig.

Efectis
www.efectis.com