In de spotlight

Producten
Artikel delen

Veiligheid van woningen verhogen? Brandveilige kunststof oplossingen voor PV-systemen

In het kader van de herziene Italiaanse wetgeving, die de brandveiligheidseisen voor daken koppelt aan het type en de hoogte van gebouwen, onthulde WECAL aan het einde van 2023 een vernieuwende aanpak van hun partner Polyglass S.p.A., genaamd XFIRE, speciaal ontworpen voor bitumen daksystemen.

Brandveilige kunststof oplossingen

De markt stelt inmiddels ook gedetailleerde vragen aan kunststof daksystemen, met bijzondere aandacht voor het risico op vliegvuur bij PV-installaties. Dit is deels te wijten aan de nieuwe Wet Kwaliteitsborging, die vereist dat dakbedekkingssystemen per project beoordeeld worden. Bovendien zijn er extra vragen vanuit verschillende hoeken. Voor de specifieke zorgen rond brandgevaar bij PV-systemen, bouwt een nieuwe richtlijn van het Rijksvastgoedbedrijf voort op bestaande voorschriften van de brandweer en verzekeraars met specifieke aandacht voor verschillende gebouwtypen. Onlangs heeft WECAL bij het BDA laboratorium brandtesten uitgevoerd op de veelgebruikte combinatie van Mapeplan® PVC dakbedekking en Eurothane® Silver PIR isolatie, welke beide het KOMO Attest en het door verzekeraars gewenste FM Approval bezitten.

Risicobeheersing o.b.v. vliegvuur volgens BROOF

Op dit moment geldt volgens de Nederlandse regelgeving dat bij de meeste projecten sprake moet zijn van een BROOF (t1) vliegvuurbestendig dakbedekkingssysteem. Omdat de vliegvuurbestendigheid (Resistance to Fire) een extern geverifieerde eigenschap is, kan deze onderdeel uitmaken van de CE Prestatieverklaringen (DoP). Hierbij wordt dan voor de dakopbouw doorverwezen naar het betreffende classificatiedocument, waarbij er ook sprake kan zijn van extra toepassingen voorzien door Europees vastgelegde extrapolatieregels.

BrandtestVoor FM approval geldt dat deze in voorkomende gevallen graag een testresultaat voorgelegd zouden krijgen waarbij de vliegvuurtest is uitgevoerd op een testopbouw conform FM, maar waarop tevens een PV-systeem is gemonteerd. De moeilijkheid hierbij is dat het PV-systeem dan zelf ook FM Approved moet zijn, terwijl er geen extrapolatie mogelijk is. Het resultaat geldt dan enkel voor die specifieke combinatie. Daarmee ontstaat eigenlijk een onwerkbare situatie, gezien het grote aantal verschillende combinaties in zowel de dakopbouw als het PV-systeem. Wat je in de praktijk vaak ziet, is dat gevraagd wordt om een BROOF (t1) dakopbouw waar ook een FM Approval op systeemniveau voor is afgegeven. Dit laatste heeft ertoe geleid dat Polyglass ook de BROOF (t1) test heeft uit laten voeren op de combinatie Eurothane® Silver en Mapeplan® M en daarmee de classificatie BROOF (t1) heeft behaald.

Voor meer gedetailleerde informatie over risicobeheersing op zonnedaken, kunt u terecht bij WECAL.

WECAL DAK- & ISOLATIETECHNIEK
www.wecal.nl

BouwTotaal