EPBD III en de impact op de bouwsector

Artikel delen

In de steeds evoluerende wereld van de bouwsector is het essentieel om op de hoogte te blijven van de nieuwste wetgeving en normen die van invloed zijn op de branche. Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de Europese regelgeving is de implementatie van de EPBD III (Energy Performance of Buildings Directive), een herziening die aanzienlijke invloed heeft op hoe gebouwen in Europa worden gebouwd, gemoderniseerd en gekeurd. In dit artikel duiken we diep in de EPBD III en de vereiste EPBD keuring, om te begrijpen hoe deze veranderingen de bouwsector beïnvloeden en hoe professionals zich hierop kunnen voorbereiden.

EPBD

Wat is de EPBD?

De EPBD, ofwel de Energy Performance of Buildings Directive, is een EU-richtlijn die voor het eerst werd geïntroduceerd in 2002. Deze richtlijn heeft als doel de energieprestaties van gebouwen te verbeteren en zo de energie-efficiëntie binnen de EU te verhogen. Dit is niet alleen cruciaal voor het verminderen van de energiekosten, maar speelt ook een sleutelrol in het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Hier zijn enkele van de belangrijkste eisen en verplichtingen onder deze richtlijn:

 • Bijna-Energieneutrale Gebouwen (BENG): Vanaf 2021 moeten alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal zijn. Dit betekent dat deze gebouwen een zeer laag energieverbruik moeten hebben, waarbij het weinige dat nog nodig is zoveel mogelijk uit hernieuwbare bronnen wordt gehaald.
 • Energieprestatiecertificaten (EPC): Voor de verkoop of verhuur van gebouwen is een energieprestatiecertificaat vereist, dat de energie-efficiëntie van het gebouw aangeeft. Deze certificaten moeten duidelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn.
 • Regelmatige inspectie van verwarmingssystemen en airconditioningssystemen: Systemen die verwarming, koeling of gecombineerde verwarming en ventilatie voor gebouwen bieden, moeten regelmatig worden geïnspecteerd. Dit is vooral van toepassing op grotere systemen (bijvoorbeeld boven een bepaalde capaciteit in kW).
 • Technische bouwsystemen: Er zijn specifieke eisen voor de installatie en dimensionering van technische systemen in gebouwen, zoals verwarming, warm water, ventilatie en airconditioning. Deze systemen moeten zodanig worden ontworpen en geïnstalleerd dat ze voldoen aan de behoeften van het gebouw op een energie-efficiënte manier.
 • Verbetering van de algemene energie-efficiëntie: Bij grote renovaties van bestaande gebouwen, waarbij meer dan 25% van de gebouwschil wordt gerenoveerd, moet het gehele gebouw worden geüpgraded om aan energie-efficiëntie-eisen te voldoen die vergelijkbaar zijn met die voor nieuwe gebouwen.
 • Gebruik van hernieuwbare energie: De richtlijn moedigt het gebruik van hernieuwbare energiebronnen aan in gebouwen, zoals zonne-energie, windenergie of geothermische energie, om te helpen bij het bereiken van bijna-energieneutraliteit.
 • Slimme meters en automatiseringssystemen: Er wordt aangemoedigd om slimme technologieën en automatiseringssystemen te gebruiken die helpen om energieverbruik te monitoren en te beheren, wat bijdraagt aan een verdere vermindering van het energieverbruik.

De overgang naar EPBD III

De meest recente update, EPBD III, brengt strengere eisen met zich mee en legt de nadruk op het verminderen van het energieverbruik van nieuwe en bestaande gebouwen. Deze update vereist dat alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) zijn, wat betekent dat ze een zeer lage energievraag moeten hebben, die voor een groot deel moet worden gedekt door energie uit hernieuwbare bronnen.

De EPBD keuring

Een van de kernaspecten van de EPBD III is de verplichting van de EPBD keuring, een inspectie die moet garanderen dat de energieprestaties van gebouwen voldoen aan de vastgestelde normen. Deze keuringen zijn verplicht voor alle gebouwen met een centrale verwarming of airconditioningsysteem van bepaalde capaciteit. De keuringen moeten periodiek worden uitgevoerd door gekwalificeerde en erkende professionals, wat een nieuwe kans betekent voor deskundigen in de bouwsector die zich willen specialiseren in energieprestatiebeoordelingen.

Impact van EPBD III op de bouwsector

Voor professionals in de bouwsector brengt EPBD III zowel uitdagingen als kansen met zich mee. Hier zijn enkele belangrijke aspecten:

 1. Ontwerp en bouw van nieuwe gebouwen

Architecten en bouwingenieurs moeten ontwerpen met een nog strengere focus op energie-efficiëntie. Dit betekent het integreren van geavanceerde technologieën zoals hoogwaardige isolatie, energiezuinige verwarming en koeling systemen, en zonnepanelen.

 1. Renovatie van bestaande gebouwen

Voor bestaande gebouwen vereist EPBD III dat renovaties die een aanzienlijk deel van het gebouw beïnvloeden, moeten voldoen aan hoge energieprestatie-eisen. Dit creëert een vraag naar specialisten in retrofitting en renovatieprojecten gericht op energie-efficiëntie.

 1. Keuringen en certificering

De behoefte aan regelmatige EPBD keuringen betekent dat er een groeiende vraag is naar gekwalificeerde keurmeesters. Het behalen van de nodige certificering om deze keuringen uit te voeren kan een waardevolle carrièrestap zijn voor professionals in de bouw.

 1. Opleiding en bijscholing

Opleiding en bijscholing worden steeds belangrijker, aangezien de technologieën en methoden die worden gebruikt om aan de EPBD-normen te voldoen, zich blijven ontwikkelen. Kennis van duurzame bouwpraktijken en hernieuwbare energietechnologieën is cruciaal.

De EPBD III is meer dan alleen een regelgevende verandering; het is een richtingwijzer naar een duurzamere toekomst. Voor professionals in de bouwsector biedt dit zowel uitdagingen als aanzienlijke kansen. Door voorop te lopen in kennis en techniek kan men niet alleen voldoen aan de huidige normen, maar ook een leidende rol spelen in de toekomst van duurzaam bouwen. Door te investeren in opleiding, certificering en technologie, kunnen bouwprofessionals zich onderscheiden in een steeds competitievere markt.