Word wegwijs in rookeisen

Artikel delen

Per 1 januari 2024 is het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) in werking getreden, als opvolger van het Bouwbesluit. De nieuwe eisen rondom rookwerendheid zijn hierin opgenomen. Die richtlijnen zijn er sinds 1 juli 2021.

Rook in een kantoorruimte
De nieuwe rookeisen moeten de vluchtveiligheid van bewoners en gebruikers vergroten. De eisen zijn strenger geworden met betrekking tot de weerstand tegen rookdoorgang (WRD). De nieuwe invulling van de WRD-eis is een eis die geldt tussen ruimtes. Niet alleen losse constructieonderdelen tussen subbrandcompartimenten moeten aan de rook-klasse Sa of S200 voldoen, maar de volledige wandconstructie. We spreken dan niet meer over Sa of S200 maar over Ra of R200.

Wanneer Ra en wanneer R200?

De nieuwe tabellen in het Bbl bepalen de brandwerendheid en WRD-eisen van elke scheiding in relatie tot de gebruiksfunctie van het gebouw. Het is een complexe materie die zich lastig laat ‘’lezen’’:

  • Wat is de richtlijn bij een verbouwing?
  • Welke eisen gelden voor nieuwbouw?
  • Wat zijn de eisen als het gaat om specifieke gebruiksfuncties als ‘’gezondheidszorg met bedgebied’’ of ‘’kinderopvang met bedgebied’’?

Besliswijzer Ra – R200: Wegwijs in Rookeisen

Met de Besliswijzer Ra – R200 heeft Hoefnagels Fire Safety een handig schema opgesteld voor bouwbedrijven, architecten en adviseurs. In één oogopslag is te zien in welke situatie rookeis Ra of rookeis R200 van kracht is. Tegelijkertijd is het advies: dubbelcheck altijd met het Bbl, want niet alle situaties zijn beschreven in de Besliswijzer.

Contact over Rookwerendheid

De adviseurs van Hoefnagels Fire Safety helpen je graag bij alle vraagstukken over Rookwerendheid. Heb je een vraag hierover of wil je een keer van gedachten wisselen? Geef ze een seintje, dan nemen ze contact met je op. Ze helpen je graag verder!

Download de poster Besliswijzer Ra-R200 hier.

Hoefnagels Fire Safety
www.hoefnagels.com