Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Nog voldoende subsidiebudget beschikbaar voor verduurzaming

Steeds meer particulieren en bedrijven weten de weg te vinden naar subsidies voor het verduurzamen van hun huis of pand. Een zeer toegankelijke subsidieregeling van de overheid om dit te stimuleren is de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Deze regeling geeft een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is beschikbaar voor particulieren en zakelijke gebruikers, evenals voor buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland. Ook geldt de regeling voor woningcorporaties, zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren en gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak.

Voor 2018 is het subsidiebudget voor de ISDE-regeling vastgesteld op €100 miljoen. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie.
In het eerste kwartaal van 2018 zijn 7.454 aanvragen (11.000 apparaten) voor subsidie gedaan met een geschat claimbedrag van €19.250.000. Opvallend in de cijfers is dat voor de zakelijke markt bijna geen subsidie voor het plaatsen van pelletkachels wordt aangevraagd. Bij de zakelijke markt gaat het namelijk om minder dan 1%, tegen bijna 10% bij de particulieren. Daarentegen wordt door particulieren weer weinig geïnvesteerd in biomassaketels, terwijl ruim 13% van de zakelijke markt wel kiest voor deze techniek.
Belangrijkste aan dit nieuws is dat er nog meer dan voldoende budget beschikbaar is voor nieuwe aanvragen. Let bij de aanvraag wel op de verschillen in regels voor aanvragen gedaan door particulieren of door zakelijke gebruikers.

Verhoogd budget asbestverwijdering

Ook voor andere subsidieregelingen is nog voldoende budget beschikbaar. Het plafond voor 2018 in het kader van de subsidieregeling verwijderen asbestdaken is met ruim €6 miljoen verhoogd naar €17,5 miljoen. Het doel van de subsidieregeling verwijderen asbestdaken is het stimuleren van de verwijdering van asbestdaken.

De subsidie is beschikbaar voor het verwijderen van asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht (bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolfplaten en dakleien met asbest) en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. De subsidie bedraagt €4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres.

Reden voor het verhogen van dit plafond is het feit dat deze anders medio april 2018 al zou worden bereikt. Gelet op de doelstellingen van de subsidieregeling om de verwijdering van asbestsanering in de eerstkomende jaren zoveel mogelijk te stimuleren, is ervoor gekozen om het budget te verhogen. In totaal is er een budget van €75 miljoen tot 2020 beschikbaar.

Net als bij de ISDE-regeling zijn er verschillende voorwaarden waaraan voldaan moet worden om aanspraak te maken op de subsidie. Het is daarom aan te raden om vooraf contact op te nemen met een adviseur om de geplande activiteiten en investeringen te bespreken. Heeft u plannen en wilt u deze toetsen op gebied van subsidies? Neem dan om de mogelijkheden te bespreken contact met mij op via onderstaand emailadres of bel 088-253 3300.

author avatar
dr. ing. Jorian Blom

dr. ing. Jorian Blom