Wie energieneutraal bouwt, betaalt geen leges

Artikel delen

De gemeente Emmen heeft besloten dat voor energieneutraal bouwen binnenkort geen leges meer in rekening worden gebracht. Leges zijn de kosten die de gemeente vraagt voor het in behandeling nemen van de omgevingsvergunning. Met de nieuwe maatregel worden er voor het bouwen van volledige energieneutrale woningen geen leges in rekening gebracht. Ook aanvragers van zonnepanelen op daken van beschermde stads- en dorpsgezichten, hoeven geen leges meer te betalen.

beng berekenen
De maatregel geldt tot 31 december 2019. De gemeente Emmen wil inwoners, bedrijven en projectontwikkelaars van nieuwbouwwoningen stimuleren om alvast volgens de BENG-eisen te gaan bouwen. Deze eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen zijn door de Rijksoverheid opgesteld en zijn vanaf 1 januari 2020 geldig voor alle nieuwbouwwoningen.

Wethouder Jisse Otter stelt dat energieneutrale woningen de toekomst zijn: “Daar willen we graag op inspelen, door deze type nieuwbouwwoningen ook financieel aantrekkelijk te maken.” De gemeente Emmen sprak vorig jaar al de ambitie uit om in 2050 volledig energieneutraal te willen zijn.

De gemeenteraadsleden moeten nog een uitspraak doen over de gewijzigde legesverordening. Dit doen ze waarschijnlijk eind mei. Daarna kan de maatregel in werking treden.