10 maatregelen: voorkom overstromingen in stedelijk gebied – deel 1

Artikel delen

Nederland krijgt meer en meer te maken met wateroverlast. Zo lees je in het nieuws steeds vaker over onderwerpen als flinke stortbuien en modderstromen* en de roep om serieuze maatregelen tegen wateroverlast* door hoosbuien. Klimaatverandering zorgt immers voor een hoop schade. Niet alleen bij huizen, bedrijven en gemeentelijke infrastructuur, maar ook in de vorm van gewonden en zelfs sterfgevallen. En die klimaatverandering én schade worden alleen maar erger. Toch zijn er veel preventieve maatregelen mogelijk om steden en inwoners veilig te houden. Wij maakten een overzicht van tien goede maatregelen. Deze week lees je de eerste vijf. De volgende vijf volgen in het volgende artikel.

1. Sponge city

De naam zegt het eigenlijk al: een ‘sponge city’ werkt als een spons die water op natuurlijke wijze opslaat, schoonmaakt en gebruikt. In plaats van het regenwater afvoeren, gebruikt een sponge city het bijvoorbeeld voor de irrigatie van tuinen en stedelijke boerderijen, het opladen van verarmde watervoerende lagen in de ondergrond (aquifers), het vervangen of aanvullen van water dat wordt gebruikt voor het doorspoelen van toiletten en – als het schoon genoeg is – zelfs voor drinkwater.

2. Groene daken of daktuinen

Groene daken zijn daken bedekt met vegetatie. Deze daken absorberen regenwater en verminderen overstromingen. Dit soort daken zijn erg populair in Europa. De voordelen? Voor de eigenaar werkt zo’n dak als een regenwatermanagement-tool. Naast het verminderen van wateroverlast voorkomen deze daken overstromingen van het riool, neutraliseren ze het effect van zure regen en filteren ze stikstofvervuiling uit het regenwater.

3. Uiterwaarden

Uiterwaarden zijn stukken grond tussen een beek, meer of rivier en de dijk, die water meer ruimte geven om binnen een afgezet gebied te kunnen bewegen en zo overstroming te voorkomen. Eigenlijk houden ze (overtollig) water vast en absorberen dit, waardoor nabijgelegen steden worden beschermd tegen de gevolgen van zware regenval. Vroeger waren uiterwaarden heel gewoon. Tegenwoordig is minder dan de helft nog intact, met name door verstedelijking, maar worden ze wel weer gestimuleerd. Ze helpen namelijk beschermen tegen overstromingen en hebben een belangrijke rol in waterbeheer en natuurbehoud.

4. Regenwater scheiden van het riool

Om het watermanagement te verbeteren en het riool te beschermen tegen schade, kunnen steden hun ondergrondse leidingen en rioleringen vernieuwen door het scheiden van regenwater van het riool. Dit zorgt voor minder druk op waterzuiveringsinstallaties, zeker bij grote hoeveelheden regenwater. Bovendien is regenwater relatief schoon en dus zonde om het via de waterzuivering te laten lopen.

5. Ondergrondse regenwaterbuffer- en infiltratiesystemen

Duurzame oplossingen als regenwaterbuffers en infiltratie-oplossingen werken snel en gemakkelijk en zijn ook geschikt voor gebruik op plaatsen met zware verkeersbelasting. Deze ondergronds te installeren kunststof kratten hebben grote voordelen: complete ontwerpvrijheid, uitstekende toegankelijkheid en maximale installatiesnelheid. Daarnaast zorgen de open structuur en de hoge toegankelijkheid van de units ervoor dat inspectiecamera’s en reinigingsapparatuur voldoende ruimte hebben. Zo kan het systeem goed worden beheerd en de maximale infiltratiecapaciteit worden benut.

De andere vijf oplossingen ontdekken of meer weten over de uitdagingen en duurzame oplossingen voor regenwater in verband met de stedelijke bestendigheid tegen regenwateroverlast? Lees de whitepaper van Wavin.