Verduurzaming betonindustrie dreigt tot stilstand te komen

Artikel delen

VBI pleit bij stakeholders voor beoordeling van duurzaamheid op procesniveau: “De verduurzaming van de betonindustrie dreigt anders tot stilstand te komen.” Als oorzaak hiervan wijst de fabrikant van prefab kanaalplaatvloeren op de schaarste en de onregelmatige beschikbaarheid van de benodigde secundaire en CO2-arme grondstoffen.

Stakeholdersbijeenkomst bij VBI.

“Door de schaarste en onregelmatige beschikbaarheid kunnen we op jaarbasis wel een gemiddeld niveau van duurzaamheid garanderen, maar niet per specifiek project”, zeggen VBI-collega’s Dennis Duffels, hoofd verkoop en marketing, en Thies van der Wal, manager voor duurzaamheid en MVO. “Wanneer opdrachtgevers, toezichthouders en certificerende organisaties duurzame prestaties per project blijven eisen, nadert het moment dat we daar eenvoudigweg niet aan kunnen voldoen. Wij pleiten daarom voor een beoordeling van duurzaamheid op proces- in plaats van projectniveau.”

Een eerste overleg met stakeholders vond recent al plaats. Onder de deelnemende partijen bevonden zich KIWA, adviesbureau C2N, bouwbedrijf Van Wijnen, Dutch Green Building Council, adviesbureau TRAJECT, LBP|Sight, woningcorporatie Wonion, Concrete Sustainability Council en SGS INTRON Certificatie. Van der Wal: “Tot nu toe voldoen we bij de uitvoering van duurzame projecten altijd aan de gestelde eisen ten aanzien van het percentage secundaire grondstoffen, zoals betongranulaat en vliegas, maar die materialen moeten we dan ook als het ware bij elkaar schrapen. Afgezien daarvan moeten we ook telkens ons fabricageproces afstemmen op de productie van die ene partij vloeren met dat specifieke mengsel. Het resultaat is duurzaamheidswinst voor de betreffende projecten, maar afgezet tegen onze totale jaarlijkse vloerenproductie is die winst maar heel bescheiden. Wanneer we in plaats daarvan het hele jaar door gebruik zouden maken van de beschikbare secundaire grondstoffen, verhogen we de duurzaamheid van onze totale productie, en kunnen we die samen met de markt ook steeds verder verhogen. We geven dan weliswaar niet langer duurzaamheidsgaranties op projectniveau, maar wel op procesniveau.”

Grondstoffenbalans

Op dit moment geeft VBI al offertes af die gebaseerd zijn op een ‘GreenScore certificaat’, dat garandeert dat het in dat certificaat genoemde projectvolume ‘exclusief wordt gereserveerd in het contingent van het totale jaarlijkse volume aan secundaire grondstoffen dat het bedrijf verwerkt’. Van der Wal: “Het gaat dan uitsluitend om de secundaire grondstoffen die wij toepassen in ons eigen productieproces. De accountant gaat ons daarop controleren. In ons jaarverslag over 2018 willen we voor het eerst niet alleen een goedgekeurde financiële balans tonen, maar ook een grondstoffenbalans.”

Op 4 september 2018 voerde VBI over dit alles een eerste ‘stakeholderoverleg’. Duffels: “Wij zien dit overleg als een belangrijke eerste stap, en als het begin van een gesprek dat we branchebreed willen voeren. Tenslotte hebben we als sector op 10 juli van dit jaar het Betonakkoord gesloten. VBI wil het voortouw nemen in de praktische uitvoering daarvan.”

Lees meer over de visie van de stakeholders op www.vbi.nl.