MPG zorgt voor dilemma’s

Artikel delen

Zijn een zonnepaneel of warmtepomp nu wel of niet duurzaam? De prestaties zijn goed op het gebied van energiebesparing, maar de productie is milieubelastend. Voor installateurs en andere bedrijven in de bouw- en installatieketen wordt het daardoor steeds moeilijker om aan alle duurzaamheidsnormen te voldoen. Techniek Nederland heeft dat laten weten aan demissionair minister Hugo de Jonge van BZK. Dit in antwoord op een internetconsultatie over het voorstel voor aanscherping en uitbreiding van de MilieuPrestatieberekening Gebouwen (MPG).

Warmtepomp

Volgens de BENG-eisen is het logisch om voor een warmtepomp te kiezen. Maar op basis van de aangescherpte MPG-norm is de milieubelasting van materialen in de warmtepomp te hoog. Foto: LG.

“De duurzaamheidsnormen werken niet altijd dezelfde kant op. Het zou goed zijn om tot één integrale duurzaamheidsnorm te komen”, aldus Laurens de Vrijer, Hoofd Werkgever- en Ondernemerschap bij Techniek Nederland. In principe is de brancheorganisatie voorstander van de voorgestelde aanscherping (MPG voor woningen van 0,8 naar 0,5, kantoren van 1,0 naar 0,85) en uitbreiding (onder meer introductie milieuprestatie-eis voor andere gebruiksfuncties, aparte eis kleine woningen) van de MPG. Maar de brancheorganisatie heeft zorgen over de uitvoerbaarheid.

Warmtepomp

De Vrijer noemt als voorbeeld de warmtepomp: “Volgens de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) is het logisch om voor een warmtepomp te kiezen. Maar op basis van de aangescherpte MPG-norm is de milieubelasting van materialen in de warmtepomp te hoog. De MPG houdt geen rekening met de klimaatwinst van de warmtepomp tijdens de gehele levensduur. Met een warmtepomp verbruikt een nieuwbouwwoning geen aardgas meer en daalt de CO2-uitstoot met de helft. De warmtepomp levert dus een onmisbare bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Welke norm krijgt straks voorrang en wie bepaalt dat?” Om dit soort dilemma’s te voorkomen vindt Techniek Nederland dat er een integrale duurzaamheidsnorm moet komen.

Te weinig beschikbare data

Voor een goede MPG zijn data nodig. Die zijn er van de meeste bouwmaterialen wel, maar van veel technische installaties en componenten ontbreken ze nog. Als het aan Techniek Nederland ligt, blijft de overheid de uitbreiding van beschikbare data stimuleren en fabrikanten daarvoor een financiële tegemoetkoming geven. Een tweede oplossing is om het systeem van de milieuverklaringen te wijzigen. Gedacht kan worden aan een ‘light-versie’ van een milieuverklaring, waardoor er sneller betrouwbare data beschikbaar komen. De Vrijer: “Nederland is geen eiland. We kunnen kosten besparen door voor het vaststellen van de MPG zoveel mogelijk aan te sluiten op de Europese standaarden.”

De MPG-norm geldt landelijk, maar de handhaving moet op lokaal niveau gebeuren. Handhaving kost tijd en geld. Techniek Nederland vindt daarom dat gemeenten middelen moeten krijgen én het commitment moeten hebben om de handhaving serieus op te pakken.