NPR 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen herzien

Artikel delen

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen, in het als gevolg van gaswinningen aardbevingsgevoelige gebied in Groningen, is gepubliceerd. Met deze NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuster maken tegen aardbevingen. Belanghebbenden kunnen de NPR kosteloos downloaden.

De richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen, NPR 9998:2018, is gepubliceerd voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van een gebouw bij geïnduceerde aardbevingsbelastingen. Constructeurs kunnen deze richtlijn gebruiken om te berekenen hoe sterk een gebouw moet zijn om te voldoen aan de in Nederland gehanteerde veiligheidsnorm voor gebouwen. Het commentaar op de versie uit 2017 is verwerkt in de 2018 versie van de NPR en deze is daarbij ook aangepast aan de laatste stand der techniek. De uitgangspunten ten aanzien van veiligheid zijn niet veranderd.

Waarom een nieuwe NPR?

De kennis is sinds de vorige publicatie verder toegenomen. Er is meer bekend over:

  • de intensiteit van de aardbevingen en de invloed van de ondergrond;
  • de weerstand van gebouwen tegen een aardbeving;
  • vallende objecten;
  • berekeningsmethoden.

De NEN-commissie heeft op basis van deze nieuwe kennis en inzichten een nieuwe definitieve versie van de NPR opgesteld. NPR 9998 is opgesteld onder auspiciën van de NEN-normcommissie ‘Technische Grondslagen voor Bouwconstructies’.

Waar verkrijgbaar?

De NPR kan na registratie van een NEN Normshopaccount kosteloos worden gedownload. Ga naar www.nen.nl en vul in het zoekvak ‘NPR 9998’ in.