“We zien kwaliteitsverbetering door meer openheid en kennisuitwisseling”

Artikel delen

Stichting Woningbeheer Betuwe in Lienden (SWB) bezit 4000 woningen in de gemeenten Neder Betuwe en Buren. Voor het onderhoud aan deze woningen werkt SWB samen met drie onderhoudspartners. In 2017 besloot de woningcorporatie haar vraag aan deze partners anders te stellen. Dat was het begin van ‘een vorm van resultaatgericht samenwerken’ zoals Alex van Doorn, technisch beheerder bij SWB, het noemt.

Betuwse woningcorporatie zet eerste stap naar RGS

Alex van Doorn vertelt hoe de koerswijziging tot stand kwam: “We wilden de kennis vanuit de onderhoudsbedrijven al in het voortraject op tafel hebben. Voorheen was het zo dat zij op basis van het bestek hun calculatie maakten. Nu hebben we de drie partijen tegelijk uitgenodigd en hen gevraagd een advies uit te brengen voor het onderhoudswerk, gevolgd door een plan van aanpak.”

Meer inzicht

Eén van de redenen om voor deze aanpak te kiezen is de wens om de voorbereidingstijd die SWB kwijt is aan aanbestedingen, te beperken. Ook was er behoefte aan meer inzicht in de kosten van het onderhoud. “We wilden af van het jaarlijks traditioneel aanbesteden waarbij de goedkoopste aanbieder de opdracht krijgt en we achteraf wel zien wat het meer- en minderwerk is”, aldus Van Doorn. Daarmee is niet gezegd dat de prijs minder belangrijk is geworden. “Die toetsen we jaarlijks in de markt.”

Collega’s

Het was een bewuste keuze om de drie onderhoudsbedrijven bij elkaar te brengen. SWB verwacht van hen een plan van aanpak en calculatie op basis van eenheidsprijzen. “Natuurlijk heeft elk bedrijf zijn eigen belangen, maar voor ons staat samenwerken en kennis delen voorop om zo onze doelstellingen op onderhoudsgebied te bereiken.”

Verantwoordelijkheid

Voor de onderhoudsbedrijven was de nieuwe werkwijze even wennen, ze kenden elkaar nog niet goed. Inmiddels hebben ze een eigen groep gevormd met één van de bedrijven als aanspreekpunt. “We hebben 2017 als pilotjaar genomen”, legt Van Doorn uit. “Ze hebben gezamenlijk onze projecten bezocht en hun advies opgesteld. Ik zie dat ze van elkaar leren en zich verantwoordelijk voelen voor het werk.”

Kwaliteitsverbetering

Meer openheid en transparantie zijn tot nu toe de grootste winstpunten van deze manier van samenwerken, constateert Van Doorn. “Per onderdeel hebben we eenheidsprijzen afgesproken. Daardoor weten we nu precies per woning wat het schilderwerk kost, ongeacht welk bedrijf het uitvoert.” Er is ook sprake van een kwaliteitsverbetering, om te beginnen in het adviestraject: “Voorheen kwamen de adviezen vanuit de verffabrikant en kozen wij zelf het verfproduct. Hierdoor was er een driehoeksrelatie tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en verfleverancier. Dit is nu losgelaten, want naar ons idee zijn er geen slechte professionele verfproducten. De keuze is nu vrij aan de drie onderhoudsbedrijven. Zij selecteren met welke verfproducten ze werken.”

Realistische adviezen

Omdat de schildersbedrijven nu de adviezen opstellen, denken ze meer vanuit hun eigen vakkennis over het meest geschikte product, merkt Van Doorn. “Daarnaast wordt er meer gekeken naar wat verstandig is om te doen in de uitvoering. Denk hierbij aan niet schilderen als de kwaliteit van het schilderwerk nog goed genoeg is. Of juist een extra schilderbeurt als dat nodig is. Omdat de opdrachtnemers hier in de voorbereiding aandacht voor hebben, is het advies stukken beter en realistischer.”
Van Doorn ziet ook meer betrokkenheid bij de kwaliteit van het werk en onderlinge kennisuitwisseling. Wat verder goed bevalt is het feit dat de bedrijven zoveel mogelijk dezelfde ploegen op bepaalde projecten laten werken. “Die continuïteit zorgt ook weer voor een hogere kwaliteit.”

Langdurige relaties

Het voortraject mag dan veranderd zijn, de contractvorm is nog wel redelijk traditioneel. Van Doorn: “We werken met een opdracht per project. Daarmee zijn we dus nog niet volledig bezig volgens de principes van RGS, maar ik sluit niet uit dat dat in de toekomst wel gaat gebeuren. We gaan alvast werken met een intentieovereenkomst waarmee we de opdrachtnemers meer zekerheid geven over de samenwerking voor de langere termijn. Want dat is ons streven: langdurige relaties aangaan met betrouwbare partners die kennis van zaken hebben, liefst uit de regio.”


De winst van RGS voor Stichting Woningbeheer Lienden

  • Inbreng kennis en expertise onderhoudspartners in het voortraject
  • Meer openheid en transparantie
  • Kwaliteitsverbetering door samenwerking en kennisuitwisseling
  • Kwaliteitsverbetering door betere adviezen, meer verantwoordelijkheid en continuïteit

Verzekerd van resultaat met een VGO-bedrijf

Met resultaatgericht samenwerken (RGS) kunt u tot wel 20% besparen op directe kosten en tot wel 50% op indirecte kosten. Deze werkwijze leidt ook nog eens tot een betere kwaliteit, een snellere doorlooptijd en een hogere bewonerstevredenheid. Voor vastgoedonderhoudsbedrijven, die de kunst van het resultaatgericht samenwerken verstaan, bestaat een erkend keurmerk. Dat is het VGO-keur. Op www.vgokeur.nl vindt u alle details én vastgoedonderhoudsbedrijven met het VGO-keur bij u in de buurt.