Geschillencommissie voor bouwkundige keuring

Artikel delen

Het keurmerk ‘Vakkundig gekeurd’ heeft een volgende stap gezet in de missie om consumenten te beschermen bij het vakkundig laten uitvoeren van een bouwkundige keuring. Vanaf heden kunnen consumenten terecht bij de Geschillencommissie als ze een geschil hebben met het bedrijf dat de keuring heeft uitgevoerd. Voorwaarde is wel dat het betreffende bedrijf aangesloten is bij het keurmerk Vakkundig gekeurd.

De Geschillencommissie is een onafhankelijk instituut dat optreedt bij geschillen tussen consumenten en aangesloten keuringsbedrijven. De speciale Geschillencommissie voor bouwkundig keurders is onlangs ingericht en bestaat uit een geschillenrechter, een afgevaardigde van de Consumentenbond en een bouwkundig keurder. Met een dergelijke samenstelling kunnen klachten met de juiste kennis van zaken beoordeeld worden. Die zekerheid heeft de consument niet bij een meer algemene benadering in het geval van de gang naar de (voorzieningen)rechter.
Bovendien is het benaderen van de Geschillencommissie laagdrempeliger en goedkoper voor de consument dan een civielrechtelijke route. Op de website van de Geschillencommissie is namelijk direct online een klacht in te dienen. De meest voorkomende klachten die de commissie naar verwachting gaat behandelen zijn klachten over de kosten van de keuring, schadevergoeding, kwaliteit van de bouwkundige keuring en kosten voor het intrekken van de keuring.

Landelijke dekking

De Geschillencommissie is laagdrempelig en bezit veel deskundigheid in het oplossen en beoordelen van geschillen en klachten van consumenten. Daarnaast werken alle aangesloten bedrijven met Algemene Consumentenvoorwaarden die zijn opgesteld in samenwerking met de Consumentenbond. Met deze voorwaarden zijn consumenten verzekerd van heldere, begrijpelijke afspraken voor de uitvoering van de bouwkundige keuring. Inmiddels werken ongeveer 80 bouwkundig keurders onder het keurmerk Vakkundig gekeurd en worden naar schatting meer dan 50 procent van alle bouwkundige keuringen onder het keurmerk uitgevoerd. De keuringsbedrijven zijn aangesloten bij de Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders (Stichting NKBK). Alleen keuringsbedrijven die aan de toetsingsvoorwaarden voldoen (bij toetreding en tussentijdse controle), komen in aanmerking voor het keurmerk. Dankzij een landelijke dekking is het laten uitvoeren van een keuring door een vakman met het keurmerk voor elke consument bereikbaar.

Meer weten? Kijk op www.vakkundiggekeurd.nl