Vanaf 1 mei aansluiting bij Geschillencommissie Afbouw

Artikel delen

Vanaf 1 mei 2019 is BOVATIN aangesloten bij de Geschillencommissie Afbouw, verder te noemen de ‘BOVATIN Garantie’. Een belangrijk verschil is dat geschillen met een consument niet meer worden voorgelegd aan de Stichting Geschillen Oplossing Tegelwerken (SGOT), maar aan de Geschillencommissie Afbouw. De consument wordt geadviseerd zaken te doen met BOVATIN-tegelzetbedrijven; die bedrijven zijn immers aangesloten bij De Geschillencommissie.

BOVATIN-bedrijven bieden extra zekerheid:

Tot nu toe maakte een BOVATIN lidbedrijf voor zijn overeenkomsten met consumenten gebruik van zijn eigen algemene voorwaarden of van de door de BOVATIN opgestelde algemene voorwaarden. Deze laatste algemene voorwaarden zijn bekend onder de aanduiding ‘Algemene voorwaarden voor het leveren en/of aanbrengen van tegels in opdracht van consumenten’.

Hoe wordt het?
Het is de bedoeling dat het lidbedrijf met ingang van 1 mei 2019 op haar overeenkomsten voor het aanbrengen van tegels de ‘Algemene Consumentenvoorwaarden voor het aanbrengen en leveren van tegels van de Bond Van Aannemers van Tegelwerken In Nederland (BOVATIN)’ gaat gebruiken. Indien het bedrijf geen tegels aanbrengt, maar alleen tegels levert (veelal geassocieerd lid), kan men de eigen algemene voorwaarden of die van de BOVATIN blijven gebruiken. Er is dan namelijk geen sprake van werkzaamheden. Het bedrijf handelt dan niet als aannemer van tegelwerken. Waar in die BOVATIN voorwaarden ook nog wordt gesproken over het aanbrengen van tegels, zijn die bepalingen uiteraard niet van toepassing, omdat een leverancier alleen levert. Wel zullen de verwijzingen naar het aanbrengen van tegelwerken in die voorwaarden te zijner tijd nog worden verwijderd.

Geschillencommissie en SGOT
Een belangrijk verschil is dat geschillen met een consument niet meer worden voorgelegd aan de Stichting Geschillen Oplossing Tegelwerken (SGOT), maar aan de Geschillencommissie Afbouw. Deze laatste commissie staat onder voorzitterschap van een (oud)rechter en bestaat verder uit een vertegenwoordiger namens consumentenorganisaties en een vertegenwoordiger namens de branche. Voor zover de aard van het geschil dat vereist wordt er door de commissie een onafhankelijk technisch deskundige benoemd. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de website van de Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl.

Wanneer nog wel SGOT?
Desgewenst kan SGOT altijd nog worden ingeschakeld indien het gaat om een geschil met een professionele opdrachtgever, zoals een aannemer of een woningbouwvereniging. Als een lidbedrijf dus in een particuliere woning tegelwerkzaamheden verricht in opdracht van een aannemer en de particulier heeft klachten over het tegelwerk, dan kan het geschil niet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Afbouw. De opdrachtgever is immers de aannemer en niet de particulier. Dat geldt ook als het lidbedrijf werkt voor een woningbouwvereniging. En ook als men een bedrijfsruimte (winkel, kantoor, showroom, horeca) betegelt is er geen sprake van een consument als opdrachtgever. Ook als het lidbedrijf alleen levert en niet aanbrengt, blijft het mogelijk om geschillen voor te leggen aan SGOT.

Voordeel aansluiting
Het voordeel van de aansluiting bij de Geschillencommissie Afbouw is dat het lidbedrijf wordt vermeld op de website van De Geschillencommissie en dat de Autoriteit Consument en Markt consumenten ook verwijst naar de website van De Geschillencommissie. De consument wordt geadviseerd zaken te doen met bedrijven die zijn aangesloten bij De Geschillencommissie. Klanten van het lidbedrijf zijn er dan zeker van dat eventuele klachten serieus worden aangepakt en dat geschillen op objectieve wijze worden beslecht. Ook heeft de klant onder een aantal voorwaarden recht op een nakomingsgarantie tot een bedrag van € 5.000,-, indien het lidbedrijf na het wijzen van de uitspraak failliet zou gaan, of het bedrijf zou beëindigen. Er zijn ook speciale communicatiemiddelen in voorbereiding, zodat het lidbedrijf binnenkort zijn particuliere klanten met de ‘BOVATIN Garantie’ een extra reden biedt om voor zijn bedrijf te kiezen. Ook wordt dit op het speciale website-deel voor consumenten binnenkort uitgelegd.