Help! Tegelzetters gezocht!

Artikel delen

Door de stormachtige economische ontwikkelingen is er een steeds groter tekort aan goede tegelzetters. Daarnaast kiezen jongeren steeds minder voor dit fraaie vakgebied. BOVATIN, bond van aannemers van tegelwerken in Nederland, is daarom vorig jaar de campagne ‘Kies Tegelzetten’ gestart om jongeren enthousiast te maken voor het tegelzettersvak. De bond biedt jongeren een baangarantie zodra ze hun MBO-diploma tegelzetten hebben. Wat zijn de resultaten?

Kies Tegelzetten!

De promotiecampagne ‘Kies Tegelzetten’ richt zich op alle jongeren en vooral VMBO-leerlingen die, binnen de sectie Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), nu kunnen kiezen voor de keuzemodule Tegelzetten. BOVATIN geeft bovendien jongeren een baangarantie als zij hun MBO-diploma tegelzetten hebt gehaald. “Hard nodig, want de tegelzetters in Nederland hebben collega’s nodig”, zegt docent/technisch adviseur Ton Borrenbergs.
De campagne ‘Kies Tegelzetten’ heeft inmiddels al zo’n 800.000 individuele kijkers op Facebook, Youtube en Instagram getrokken. En de eerste leerlingen hebben dankzij de VMBO-Keuzemodule Tegelzetten met dit vak kunnen kennismaken. Ton Borrenbergs: “Ik heb hier een jongen op oriëntatie, die heeft enkel en alleen op basis van de filmpjes voor de tegelbranche gekozen. Hij volgt VMBO-T, dus hij heeft geen praktijkopleiding. Hij moet alles nog leren. Maar, hij heeft het ‘keramisch gen’, de inzet is er, hij is altijd op tijd en in gedrag en voorkomen is het een nette jongen. Dus ik denk dat deze jongen een goede tegelzetter kan worden.”

Instroom

Maar hoe zit het met de instroomcijfers? Chris van Herpen, secretaris BOVATIN: “Landelijk zijn er nu 194 tegelzetters in opleiding. Dit jaar verwachten we 42 gediplomeerden. Er zijn nu ongeveer 60 meer leerlingen dan vorig jaar! We gaan dus de goede kant uit. Zeker wanneer we ons realiseren dat we een paar jaar terug ongeveer 50 leerlingen in opleiding hadden.”
Vanuit het VMBO-platform Bouwen, Wonen en Interieur is het initiatief van BOVATIN met veel waardering gevolgd. Het was lastig om Ministeriële toestemming voor zo’n keuzemodule te krijgen. Vervolgens moest er geld op tafel komen van de O&O-fondsen, BOVATIN en de praktijkopleiding SPT Den Bosch. Ook moest er een goede module worden geschreven en tot slot moest er belangstelling voor komen bij de VMBO-opleidingen zelf. Chris van Herpen: “Cor de Ridder, coördinator van het platform, vertelde mij dat we echt iets ‘onmogelijks’ volbracht hebben. Uiteindelijk hebben 54 scholen het lespakket van de Keuzemodule Tegelzetten aangeschaft.”

Training docenten

Inmiddels heeft Ton Borrenbergs voor de eerste zes docenten de training ten behoeve van het Keuzedeel Tegelzetten verzorgd. Voor de opleiding zijn ook Erkende Leerbedrijven nodig, waar de leerlingen werkervaring kunnen opdoen. Tegelhandel en Tegelzettersbedrijf Loomans is een bedrijf dat dat doet, en er overigens ook de vruchten van plukt. Directeur Robert Hurkmans: “Opleiden, daar zetten wij ons voor 100% voor in! De afgelopen jaren hebben wij zo’n 25 leerlingen in opleiding gehad. Ja, ook tijdens de slechte tijden. Resultaat daarvan is dat vijftien van deze leerlingen nog altijd bij ons in dienst zijn; een aantal leerlingen is uiteindelijk ondernemer geworden, of bleek toch niet thuis in de tegelbranche. Ja, ik zie een toegenomen belangstelling van jongeren voor de tegelbranche. Dat leid ik overigens vooral af uit de cijfers van Bouw Infra mensen Mierlo. Maar, voor de goede orde: ook wij – de tegelzetbedrijven – zijn aan zet, met onze roep om goed opgeleid personeel. Je moet er zelf wat voor doen: leerlingen ‘in huis’ opleiden, leerlingen in dienst nemen en laten zien wat je bedrijf doet!”