Nederlandse Bouwprijs beloont circulair bouwen en ontwerpen

Artikel delen

Op 4 februari 2019 zijn, tijdens een feestelijke uitreiking, de winnaars bekendgemaakt van De Nederlandse Bouwprijs. De jury van de tweejaarlijkse prijs heeft uit 70 inzendingen winnaars en genomineerden geselecteerd die een bijdrage leveren aan de drie pijlers people, planet en profit.

De prijzen zijn uitgereikt in vier categorieën: gebouwen, bouwmaterialen en -systemen, civiele kunstwerken en talent met toekomst. Per categorie zijn er naast een winnaar en genomineerden ook een aantal eervolle vermeldingen. Eervolle vermeldingen zijn toegekend omdat de jury deze projecten vanwege hun bijzondere bijdrage wil uitlichten om daarmee de sector wil stimuleren dat dergelijke initiatieven ook in de toekomst navolging krijgen. In BouwTotaal nummer 1 / 2 zijn de genomineerden uitgebreid beschreven en ook op BouwTotaal.nl treft u deze beschrijvingen aan.

Winnaars

Categorie gebouwen: Biosintrum. De Gemeente Ooststellingwerf heeft Paul de Ruiter Architects opdracht gegeven tot het ontwerp van het uitzonderlijk duurzaam BREEAM Outstanding Biosintrum als het bruisende hart van het Ecomunitypark. Het Biosintrum is een energieneutraal gebouw, dat voor meer dan 80% bestaat uit biobased materialen en een inspiratiebron vormt voor studenten en professionals. De jury zegt over deze inzending dat dit een voorbeeldproject is van een integrale aanpak van biobased materialen, circulair bouwen én waar bovendien de totale groene inpassing in het ontwerp is meegenomen. Heel inspirerend vindt de jury daarnaast het betrekken van de doelgroep bij het ontwerp en de bouw van het gebouw.

 

Categorie Bouwmaterialen- & -systemen: SUPERLOCAL-Super Circular Estate. De ambitie van de circulaire gebiedsontwikkeling SUPERLOCAL is om de materialen van drie leegstaande hoogbouwflats te hergebruiken voor de bouw van circa 130 sociale huurwoningen en de inrichting van het openbaar gebied. In 2018 is een Expogebouw opgeleverd; een bouwkundig experiment om te onderzoeken of woningen gemaakt kunnen worden van de materialen en bouwstoffen die vrijkomen bij de sloop van een flat. De jury prijst het experiment en de manier waarop is nagedacht over groenvoorziening en de waterberging. Ook de sociale aspecten, de innovatieve samenwerking, de gedeelde verantwoordelijkheden en de klankbordgroep is indrukwekkend te noemen.

 

Categorie Civiele kunstwerken: Hoogwatergeul Veessen Wapenveld. Tussen Veessen en Wapenveld is in het kader van Ruimte voor de Rivier een hoogwatergeul gerealiseerd. In plaats van het water binnen de bestaande dijken te houden geeft de geul bij extreem hoogwater ruimte aan de IJssel. Door de opzet van de Hoogwatergeul kan bij een normaal en hoog waterpeil het huidige agrarisch gebruik van de gronden in de geul voortgezet worden. De jury is van mening dat hier sprake is van een toonbeeld van landschappelijke schoonheid. Een prachtig staaltje Hollandse Delta met veiligheid binnen een integrale gebiedsaanpak. Volgens de jury is dit het resultaat wanneer een interdisciplinair team van architecten, landschapsarchitecten en ingenieurs gaan samenwerken; een oplossing die doet waarvoor het ontworpen is – hoogwater beheersen – maar die ook mooi opgaat in de omgeving.

 

Categorie Talent met toekomst: Saartje van der Made. Saartje van der Made kwam in 2008 bij Benthem Crouwel Architects werken en was net afgestudeerd. Als assistent ontwerper begon zij aan het project Noord/Zuidlijn, de nieuwe metrolijn in Amsterdam. Haar ideeën over de stedenbouwkundige inpassingen van het station hebben geresulteerd in de karakteristieke uitstraling van de entreegebieden, waar het materiaal van de straat overloopt in de entree, om daarna te veranderen in de materialen die typerend zijn voor de ondergrondse ruimte. De jury vindt het prijzenswaardig dat Saartje zo jong en met weinig ervaring een enorme verantwoordelijke en beeldbepalende rol kreeg bij de Noord/Zuidlijn en kan de mening van Saartje bevestigen dat de Noord/Zuidlijn een ‘familie van stations’ herbergt.


Totaaloplossingen en energietransitie populair tijdens BouwBeurs 2019

Dit jaar kwamen er 75.017 bezoekers af op het grootste bouwevent van Nederland. De vorige editie in 2017 trok net geen 75.000 bezoekers. Daarmee is BouwBeurs wederom succesvol te noemen. Bezoekers beoordelen de beurs dit jaar met een 7,3 en noemen de beurs waardevol en interessant.

Ook BouwTotaal was weer aanwezig op BouwBeurs 2019.

Het bieden van totaaloplossingen was een belangrijk terugkerend thema. Dit was terug te zien op de het merendeel van de 640 stands en ook op de bouwplaats van de toekomst waar digitalisering, industrialisering en circulair bouwen met elkaar verbonden werden. Tijdens de beurs vond gedurende de week een groot aantal activiteiten plaats. De best bezochte en gewaardeerde activiteit was het Houtpaviljoen. Het R&D programma dat dit jaar een eerste editie beleefde is ook goed bezocht en gewaardeerd. Ruim de helft van de beoogde doelgroep (architecten en bouwkundig ingenieurs) is langs geweest op het Techforum waar ambassadeurs en andere sprekers inhoudelijke sessies gaven. Ten slotte zijn ook de kennissessies met betrekking tot energietransitie en verduurzaming noemenswaardig. Alle sessies zaten volledig vol.