Brandveilige kierafdichting gevels

Artikel delen

Naar aanleiding van de fatale gevelbrand die in 2017 plaatsvond bij de Grenfell Tower in Londen, is de aandacht voor brandveilige gevels in Nederland flink toegenomen. Daarnaast worden er hoge eisen aan de luchtdichtheid gesteld en moet de bereikte kwaliteit ook aantoonbaar zijn, vooral onder de toekomstige Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De brandvertragende butyltape HARDCAST® FSR 40 van CARLISLE® Construction Materials B.V., zorgt voor een brandveilige kierdichting van onder meer kozijnen in gevels en leidingdoorvoeren.

Tekst: ing. Frank de Groot
Beeld: CARLISLE® Construction Materials B.V.

Woontorens Grotius in het centrum van Den Haag.

Een mooi voorbeeld van een hoogbouwproject waarbij de HARDCAST® FSR 40 wordt toegepast zijn de recent opgeleverde twee woontorens Grotius in het centrum van Den Haag.

“We gaan steeds meer modulair en prefab bouwen. Prefab bouw in hoogbouw, dus eigenlijk steigerloos bouwen, vraagt een andere wijze van bouwen”, zegt Emiel Vis, Sales Manager Facades bij CARLISLE® Construction Materials B.V. (CCM). “Er is daarbij een enorme diversiteit aan aansluitingen en details die water- en luchtdicht gemaakt moeten worden. Over het algemeen is hier een additionele butyl-tape of EPDM-verbinding voor nodig. Wij denken daarbij niet in standaard producten, maar juist in oplossingen.”

Hij vervolgt: “Met onze productlijn HARDCAST® bieden wij een professionele oplossing voor vrijwel elk afdichtingsprobleem: van een lucht- en waterdichte afwerking van kozijnen tot de bescherming van leidingen en HVAC toepassingen. En met de brandvertragende butyltape FSR 40, bieden we tevens een brandveilige afdichting.”

Anders denken

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de brandklasse voor ‘een zijde die grenst aan de buitenlucht’. Dit wordt niet zelden geïnterpreteerd als: ‘de buitenzijde van de gevel moet aan een minimale brandklasse voldoen’. Bij een geventileerde spouwgevel gaat deze vlieger niet op, omdat niet alleen de buitenschil, maar ook de spouwmaterialen in contact staan met de buitenlucht. Denk aan gevels bij hoogbouw, waarbij eerst het binnenspouwblad wordt gerealiseerd en er laten een gevelbekleding wordt gemonteerd. Achter die gevelbekleding resteert dan een ‘valse spouw’. Wanneer een brand via openingen in de gevel de spouw bereikt, kunnen spouwmaterialen mee verbranden en tot een grotere warmteontwikkeling leiden. “Dan blijkt ineens de opbouw van de constructie maatgevend en niet alleen de brandbaarheid van de materialen. Dat geeft al aan dat er goed moet worden nagedacht over het voorkomen van branddoorslag door de gevel naar de spouw”, aldus Emiel.

Voor geveldelen tot 2,5 meter en boven de 13 meter ten opzichte van meetniveau is bij nieuwbouw brandklasse B volgens NEN-EN 13501-1 voorgeschreven, voor overige geveldelen een klasse C of D. Vooral de aansluiting van kozijnen aan het binnenspouwblad is kritisch. Hetzelfde geldt voor leidingdoorvoeren naar buiten (ventilatie, rookafvoer) en bepaalde balkonophangingen. Met de brandvertragende butyltape FSR 40 zijn al die aansluitingen lucht- en waterdicht af te werken, met tevens een hoge brandveiligheid. De butyltape zelf is ‘heel moeilijk brandbaar’ en valt in de Europese brandklasse B. Daarnaast treedt geen druppelvorming (D0) en rookvorming (S1) op.

Woontorens Grotius in het centrum van Den Haag.

Alle betonnaden en kozijnen zijn vanaf een hefsteiger water- en luchtdicht ingewerkt met de HARDCAST® FSR 40 butyltape.

Projectvoorbeeld

Een mooi voorbeeld van een hoogbouwproject waarbij de HARDCAST® FSR 40 wordt toegepast zijn de recent opgeleverde twee woontorens Grotius in het centrum van Den Haag met 655 appartementen, commerciële ruimten en ondergrondse parkeergarage. De hoogste toren (Grotius I) heeft een hoogte van 120 meter, de lagere toren (Grotius II) is 100 meter hoog. Het complex is ontworpen door MVRDV en is gebouwd door bouwcombinatie J.P. van Eesteren-BESIX, in opdracht van Provast.

Het betonnen casco van de woontorens is ter plaatse gestort met een hydraulische klimbekisting. Op het binnenspouwblad is vervolgens de isolatie bevestigd met beugels die tevens dienen als afstandhouders voor de gevelbekleding van natuursteen. De bovenste verdiepingen – die steeds verder inspringen – hebben deels of geheel een gevel van duurzame composiet bamboeplanken. “Alle betonnaden en kozijnen zijn vanaf een hefsteiger water- en luchtdicht ingewerkt met de HARDCAST® FSR 40 butyltape. Omdat het beton nog bekistingsolie kan bevatten wordt deze eerst schoon gemaakt en voorzien van primer. Hierdoor is de hechting optimaal. Een leuk detail zijn de kozijnen die grenzen aan de inpandige balkons. Hier resteert er tussen de natuursteen gevelbekleding en de kozijnen een smalle spleet. Je wilt dan geen aluminium tape in de achtergrond zien zitten. Dus hier is de tape zwart”, aldus Emiel.

Naast de butyltape worden er ook EPDM-stroken van CCM toegepast bovenop de kozijnen, om vocht uit de valse spouw naar buiten af te voeren. Emiel: “Deze EPDM-stroken zijn al in de fabriek op de kozijnen verlijmd, waardoor ze bestand zijn tegen de hoge windkrachten die tijdens transport en inhijsen kunnen optreden. Wij kunnen altijd een combinatie van producten aanbieden waarmee de volledige gevel wind- en waterdicht is te maken. Daarnaast verhogen onze producten de brandveiligheid. Een mooi ander project is bijvoorbeeld de gevel van Depot Boijmans van Beuningen in Rotterdam.”

Aantoonbare kwaliteit en service

De butyltape FSR 40 is resumerend een ideale tape om gevelconstructies af te dichten, maar de tape is ook heel geschikt voor bijvoorbeeld het afdichten van leidingdoorvoeren door brandscheidingen. “Dat kunnen ook standleidingen zijn die door verdiepingsvloeren gaan. Denk aan het stapelen van prefab units van beton of hout, zoals we steeds meer zien.”

Volgens Emiel worden de tapes alleen aangebracht door mensen die geïnstrueerd zijn over de juiste applicatie: “De kwaliteit staat of valt met de applicatie van het product. In het komende jaar gaan wij ons trainingsconcept intensiveren en naast (detail)applicatie ook meer aandacht schenken aan ‘luchtdichtbouwen’. Wij vinden belangrijk dat een stuk basiskennis aanwezig is en inzicht vergaard wordt ten aanzien van het belang van deze toepassingen. Carlisle® CM staat bekend om haar kennisoverdracht binnen de dak- en vijverapplicaties en dat willen we ook voor de Façade afdichtingen intensiveren. Het blijft uiteraard niet bij het theoretische deel. Ook worden periodiek projectbezoeken ingepland, waarbij de bevindingen gedocumenteerd worden. Wij willen aantoonbare kwaliteit leveren, zodat ook onze opdrachtgevers faalkostenreductie kunnen bereiken door een goede lucht- en waterdichting.”

Afdichting

HARDCAST® tapes, veelzijdige water- en luchtdichting

HARDCAST® biedt een professionele oplossing voor vrijwel elk bouwkundig afdichtingsdetail. Luchtdichting met hoogwaardige butyl- en bitummentapes, die uitsluitend intern bij Carlisle® Construction Materials BV worden ontwikkeld en geproduceerd. De tapes zijn geschikt voor:

  • Luchtdicht bouwen. Kwalitatief hoogwaardige tapes & sealants voor kierafdichting, betonnaden en gevelelementen
  • Brandveilige afdichting hoogbouw. Speciale Butyltape met Brandklasse B.
  • Zelfklevende materialen bouwkundige details; butyltape voor goot, rand en schoorsteen reparatie, eventueel als alternatief voor loodproducten.

CARLISLE® Construction Materials B.V.
www.ccm-europe.com/nl/
Stand 11.D036