Bouwkosten

Artikel delen

Wat kost die dakkapel?

Een dakkapel is een mooie manier om op een zolder meer leefruimte te creëren en meer daglicht en frisse lucht binnen te krijgen. Een dakkapel is wel een bewerkelijk bouwdeel, met een groot aantal te calculeren posten.

Een dakkapel met plat dak en onderhoudsarme materialen. Geen enkel materiaal is echter onderhoudsvrij.

Wie klantvriendelijk wil bouwen, zonder problemen achteraf, begint zijn klus met het aanbrengen van beschermende maatregelen. Bijvoorbeeld op trappen en langs deurkozijnen. De dakkapel zelf kan grotendeels van buitenaf worden gerealiseerd, maar er blijven toch allerlei werkzaamheden nodig die alleen van binnenuit kunnen worden gedaan. Voor de werkzaamheden vanaf de buitenzijde moeten de nodige veiligheidsvoorzieningen worden getroffen en dus ook worden gecalculeerd.

Voor de dakbedekking kiezen we EPDM van Mawipex. EPDM is eenvoudig, zonder vlam en naadloos aan te brengen en heeft een lange levensduur. Foto: Mawipex.

Constructie en asbest

Vóór de calculatie van een dakkapel is het belangrijk om de dakconstructie en de situatie ter plekke zorgvuldig op te nemen. Is er een bouwvergunning nodig, is daarbij een belangrijke vraag. Dat heeft onder meer te maken met formaat en positie op het dak. Hoe zit de constructie in elkaar en is een dakkapel bouwen zonder meer mogelijk of moet een constructeur dat eerst berekenen? Zit er wellicht asbest in het dakbeschot? Als je dat niet zeker weet, is het verstandig om een voorbehoud te maken in je offerte.
Voor onze calculatie gaan we uit van een dakkapel met een kozijnafmeting van 3 x 1,2 meter, op een dakvlak van 45° en voorzien van een plat dak. Net als bij een regulier plat dak (zie vorige editie van BouwTotaal) doet zich daarbij de vraag voor welke isolatiewaarde je kiest en waar je die isolatie aanbrengt. Bij een verbouwing gelden veelal andere eisen dan nieuwbouw. Zowel vanuit regelgeving als praktisch nut moet de dakkapel echter minimaal de zelfde Rc-waarde krijgen als het bestaande dak. Meer mag natuurlijk altijd.

Dakkapellen in allerlei soorten en maten zorgen voor meer leefruimte en daglicht op zolder.

Beperking hoogte

In tegenstelling tot een regulier plat dak, speelt bij een dakkapel de beschikbare bouwhoogte vaak wel een grote rol. De binnenruimte is belangrijk en voorschriften bepalen soms de maximale buitenhoogte. Ook is een hele hoge boei niet fraai op een relatief klein bouwdeel als een dakkapel. Daarom wordt in de praktijk ondanks de bouwfysische risico’s toch geregeld een kouddakconstructie gekozen, waarbij de isolatie tussen de dakbalken wordt aangebracht. Bouwfysisch heeft een warm dak echter heel sterk de voorkeur, waarbij de isolatie bovenop het dakbeschot wordt aangebracht.
Mocht de keuze toch vallen op de kouddakconstructie, dan is het in ieder geval van het grootste belang om maximale aandacht te besteden aan de dampremmende folie aan de binnenzijde van de dakconstructie. Alleen die kan voorkomen dat er vocht gaat condenseren tegen het dakbeschot. Daarvoor is een dikke folie nodig met zorgvuldig getapete naden en goede zijaansluitingen.

Onderhoudsarme materialen

De buitenzijde van een dakkapel vraagt om extra aandacht. Een dakkapel is voor de meeste mensen lastig bereikbaar. Kies daarom onderhoudsarme materialen, zowel voor de bekleding als voor de kozijnen. Dit bespaart ook schilderkosten bij de bouw. Onderhoudsvrij bestaat overigens niet. In veel voorschriften is opgenomen dat het materiaal minimaal eens per jaar moet worden gereinigd.
Kies in aanvulling op die onderhoudsarme materialen ook voor een dakbedekking die lang meegaat, zoals EPDM. Het dak is maar een klein oppervlak, maar vervangen is juist daardoor – en door de benodigde veiligheidsvoorzieningen – relatief kostbaar.

Er zijn uiteraard ook andere varianten mogelijk, zoals deze met een licht hellend pannendak.

Afwerkingsniveau

Maak tot slot met de klant duidelijke afspraken over het afwerkingsniveau aan de binnenzijde. Is de offerte inclusief saus- en schilderwerk of volstaat het vullen van de schroefgaten in de gipskartonplaten?

Kostprijs

De kostprijs van de genoemde dakkapel met een kozijngrootte van 3 x 1,2 meter met plat dak komt met de gemaakte keuzes uit op € 4795,09, ex btw. Daarvan is voor deze arbeidsintensieve klus maar liefst 46% arbeidsloon. De offerteprijs komt uit op € 5446,94, ex btw.

Hier kunt u de bouwkosten tabel in een excelsheet donloaden

 


 

Prijzen volgens Bouwdelen

De prijzen in deze rubriek Bouwkosten komen uit de kostenbegrotingstool Bouwdelen.nl, dat onder meer gebruik maakt van de prijzen van Raab Karcher. De gratis te gebruiken tool is zo ingericht dat deze werkt met voorgeprogrammeerde bouwdelen. Na het ingeven van de maatvoering rekent de tool automatisch arbeid, materiaal, materieel, onderaanneming en stelposten uit. Zo is snel een complete kostenbegroting te maken.
De door Bouwdelen gecalculeerde prijzen zijn gemiddelde inkoopprijzen, gebaseerd op aannemersbedrijven met maximaal vijf werknemers. Prijzen zijn onder meer afhankelijk van te verwerken hoeveelheden en zijn exclusief speciale kortingen en acties. Het basisuurloon is gesteld op 40 euro, exclusief opslagen. Het aantal arbeidsuren is een inschatting en is in de praktijk project- en bedrijfsafhankelijk. Dit wordt mede beïnvloed door moeilijkheidsgraad, locatie, projectgrootte en ervaring.

Meer over bouwkosten: www.bouwdelen.nl of www.bouwtotaal.nl/bouwkosten

BouwTotaal